Oslava polročného vysvedčenia v Projekte Rafael III. | Slovenská katolícka charita


Oslava polročného vysvedčenia v Projekte Rafael III.

pridal: charita | dátum: 7. marca 2016 | kategória: Aktuality

V stredu 17. februára 2016 sa uskutočnilo veľmi milé stretnutie žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktorí sú klientmi kancelárie Projektu Rafael III. v Košiciach. Dôvodom tohto stretnutia bolo zhodnotenie ich polročných učebných výsledkov. Každý zúčastnený dostal priestor prezentovať svoje vedomosti, podeliť sa o radosti a starosti pri učení. Stretnutie bolo ladené súťažnými aktivitami medzi chlapcami a dievčatami, humorom, dobrou náladou a rozdávaním darčekov pre každého zúčastneného.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.