Ovocím návštevy Svätého Otca na Slovensku je zbierka pre Kubu | Slovenská katolícka charita


Ovocím návštevy Svätého Otca na Slovensku je zbierka pre Kubu

pridal: charita | dátum: 28. septembra 2021 | kategória: Humanitárna pomoc

Vo všetkých slovenských kostoloch sa v nedeľu 26. septembra 2021 uskutočnila zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka sa ju rozhodli vyhlásiť slovenskí biskupi.

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

V nedeľu – 26. septembra 2021 prebiehala vo všetkých slovenských kostoloch zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

„V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Caritas Cuba vznikla práve táto myšlienka a padol návrh urobiť zbierku, ktorá bude potom pretavená do materiálnej pomoci – bude to teda materiálna potravinová zbierka. Zbierka sa neskončí jednou nedeľou, ale bude možnosť prispievať na účet vo Všeobecnej úverovej banke SK31 0200 0000 0044 9834 3155 až do konca roka”, uviedol hovorca KBS Martin Kramara.

Zdroj: TKKBS
Zdroj foto: TASR/Michal Svitok