Po 101. krát sme si pripomenuli Svetový deň migrantov a utečencov | Slovenská katolícka charita


Po 101. krát sme si pripomenuli Svetový deň migrantov a utečencov

pridal: wp-dev | dátum: 21. januára 2015 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

Od roku 1914 si Katolícka cirkev oficiálne spomína na ľudí, ktorí opustili svoje domovy a odišli do cudziny. Slovenská katolícka charita (SKCH) sa tejto téme venuje aj prostredníctvom projektu RAFAEL, ktorým pomáha utečencom pri integrácii na Slovensku, a projektu BAKHITA IV, ktorého cieľovou skupinou sú maloletí bez sprievodu.

Témou posolstva pápeža Františka pri príležitosti 101. ročníka Svetového dňa migrantov a utečencov je „Cirkev bez hraníc, Matka všetkých.“ Toto posolstvo má nesmierne hlboký význam. V súčasnosti ľudstvo zaznamenáva fenomén masívne rastúcej migrácie, najmä tej nedobrovoľnej, kedy je človek nútený opustiť krajinu pôvodu, lebo sa nachádza v ohrození života. Sv. Otec v ňom zdôrazňuje lásku k najbiednejším, podnecuje nás k objavovaniu Ježiša Krista v tvárach migrantov a utečencov, ktorí prichádzajú do novej krajiny hľadať lepší domov. Povzbudzuje nás k búraniu bariér a predsudkov, ktoré nám bránia prijímať núdzneho cudzinca s úctou a solidaritou, k posilňovaniu takých hodnôt, ktoré prispievajú k harmonickému spolužitiu medzi ľuďmi. Vyzýva krajiny sveta, zodpovedné orgány k vzájomnej spolupráci pri odstraňovaní ťažkostí súvisiacich s migráciou, kde hlavnou úlohou zainteresovaných strán by malo byť rešpektovanie ľudských práv a zachovanie dôstojnosti každej ľudskej bytosti.

SKCH v tomto smere realizuje od roku 2014 projekt RAFAEL, ktorý sa zameriava na integráciu utečencov na území západného Slovenska. Do dnešného dňa SKCH eviduje viac ako 120 klientov, ktorí našli nový a bezpečný domov na Slovensku. Jozef Kákoš, manažér projektu RAFAEL, hovorí o integrácii utečencov: „Odlúčenie od rodiny sa pre nich stáva znesiteľným len vtedy, ak v nich pretrváva nádej v zabezpečení si bezpečnejšieho miesta, miesta kde sa život opäť stáva možným.“

Cieľom projektu BAKHITA IV je poskytovanie odborných služieb maloletým migrantom bez sprievodu na Slovensku zamerané na ich optimálny psychosociálny rozvoj a adaptáciu v neznámom prostredí. Maloletí migranti sú umiestňovaní v detskom domove v Medzilaborciach. Medzi poskytované odborné služby patrí psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo.

Ako spomína vo svojom posolstve pápež František, je potrebné pristupovať k cudzincom s rešpektom a nevnímať ich ako potenciálnu hrozbu, ale ako osoby s vlastným osudom, ktorých úsilím je nájsť lepšie podmienky na život mimo ich rodnej krajiny. Pripomínaním si 18. Januára ako Svetového dňa migrantov a utečencov je príležitosťou k zamysleniu sa nad nástrahami a problémami migrantov a utečencov, ktorým musia čeliť každý deň.

Projekt RAFAEL je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Projekt BAKHITA IV spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Pri implementácii oboch projektov SKCH spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.