Počas Kapitulských dvorov privítala SKCH vo svojich priestoroch návštevníkov z celého Slovenska | Slovenská katolícka charita


Počas Kapitulských dvorov privítala SKCH vo svojich priestoroch návštevníkov z celého Slovenska

pridal: wp-dev | dátum: 4. mája 2015 | kategória: Aktuality

Počas tohtoročných Kapitulských dvorov otvorila Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) svoje brány. Podujatie sa aj so svojim sprievodným programom odohrávalo v lokalite Kapitulskej ulice, Dome Albrechtovcov, Baxovej veže, Dome Čárskych a Katedrále sv. Martina. Turisti nazreli počas sviatočného prvomájového dňa do uzamknutých priestorov nádvorí a záhrad cirkevných a súkromných domov na Kapitulskej ulici v Bratislave. Ulička v tento deň ožila prácami remeselníkov, hudobníkov a výtvarníkov, ktorí prezentovali svoje práce v niekoľkých pouličných stánkoch.
História Kapitulskej ulice siaha až do 14. storočia a preto patrí medzi najstaršie ulice v Bratislave. Dom Slovenskej katolíckej charity je neskorogotická poschodová stavba z 15. storočia. Dom prešiel častými prestavbami v 16. a 18. storočí. Z obdobia gotiky sa zachovali iba hlavné nosné múry. Na prízemí stavby sú zachované renesančné klenby – valená klenba v priechode, pruská klenba ukončujúca priechod, valené klenby s krížovou a lunetovou klenbou v uličnej časti. Barokové pruské klenby sa nachádzajú v priestore dvora. Suterén je gotický a zaklenutý valeným oblúkom.
Tento rok Kapitulské dvory otvoril starosta Starého Mesta Radoslav Števčík spolu s organizátorom podujatia Občianskym združením Oživenie Kapitulskej ulice.
Charitatívna organizácia sprístupnila verejnosti dvor, záhradu a kaplnku v suteréne budovy v čase od 10.00 do 18.00 hodiny popoludní. Počas akcie mohli v záhrade SKCH návštevníci ochutnať pravý arabský čaj, koláč Baklavu alebo si ozdobiť telo maľovaním Hena od iránskej utečenkyne na Slovensku. Na prízemí budovy bola k dispozícii výstava sýrskych fotografií. Charitatívne projekty SKCH vo svete a na Slovensku prezentovali svoju činnosť vo dvore a v záhrade v podobe fotografií, orientálnych výrobkov klientov, informačných materiálov a prezentačných DVD-čiek.