Počas olympiády bude dôležité – nedať šancu obchodníkom s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Počas olympiády bude dôležité – nedať šancu obchodníkom s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 12. júna 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: Michal Fulier

Olympijské hry sú celosvetovo rešpektovanou udalosťou roka. No okrem pozitívneho dosahu (v podobe stretov kultúr v rámci londýnskej metropoly) môže mať toto podujatie pre Slovákov a Slovenky aj negatívny dosah – v podobe obchodovania s ľuďmi.

Tohtoročné letné Olympijské hry (OH) v Londýne budú výnimočným športovým podujatím s mnohými pozitívnymi aspektmi. Miestam, kde sa stretávajú ľudia z najrôznejších kútov sveta a odlišných kultúr, sa však nevyhýbajú ani negatívne vplyvy – riziká falošných náborov v rámci obchodovania s ľuďmi. Pracovníčky Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a koordinátorky projektu „STOP obchodovaniu s ľuďmi“ pod vedením Andrey Bezákovej upozorňujú, že v rámci takýchto náborov ide ofalošné pracovné ponuky od agentúr, ktoré ponúkajú prácu či štúdium. Potom už nastupuje klasický model obchodovania: obchodníci vezmú obetiam doklady pod rozličnými zámienkami, nasleduje vydieranie a manipulácie, potom psychické a fyzické týranie, až po obmedzovanie osobnej slobody – obeť teda nemá šancu uniknúť.“

Organizačný tím, pripravujúci tohtoročné OH v Londýne, sa v rámci príprav podujatia (a po pozitívnych skúsenostiach ostatných hostiteľov svetových športových súťaží s preventívnymi kampaňami z posledných rokov) zameral aj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Dôležitú úlohu budú mať preventívne kampane a konkrétne kroky britskej vlády (ako aj všetkých zapojených organizácií), zabraňujúce obchodovaniu s ľuďmi. Projekt „STOP obchodovaniu s ľuďmi“ odštartovala pred štyrmi rokmi v SR Slovenská katolícka charita (SKCH) vďaka podpore Ministerstva vnútra SR. Základnými piliermi programu je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia ľudí, ktorí sa stali obeťami takéhoto obchodovania.

Pracovníčky SKCH sa snažia dať do pozornosti slovenskej verejnosti britskú kampaň „Stop the traffik“ – zameranú na návštevníkov a návštevníčky olympiády. Ide o projekt ‘GIFT box‘ – inštaláciu veľkých škatúľ v uliciach Londýna, ktoré budú svojím vonkajším obalom lákať a sľubovať výhodný obsah, no po vstupe dovnútra škatule však odhalia skutočnú tvrdú realitu, ktorú zažili ľudia, oklamaní novodobými otrokármi. Presne takto totiž funguje mechanizmus obchodovania s ľuďmi, kde je pre pekný obal (napríklad zaujímavú letnú brigádu v zahraničí) ťažké vopred odhadnúť nekalé úmysly ľudí, ponúkajúcich tieto možnosti. Naviac v čase hospodárskej krízy môžu ľudia rýchlejšie pristúpiť na takúto ponuku dobre plateného zamestnania za hranicami.

Cieľom týchto preventívnych kampaní v uliciach Londýna (ktoré si verejnosť môže pozrieť na: www.stopthetraffik.org, www.ungiftbox.org) nie je vystrašiť potenciálnych návštevníkov a návštevníčky olympiády, či znehodnotiť význam celosvetového športového podujatia, ktoré nás na prelome júla a augusta čaká. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák upozorňuje, že „dôležité bude v mieste, kde sa bude denne miesiť obrovské kvantum národností a kultúr – osloviť čo najviac ľudí a upozorniť na realitu, ktorú často nevnímame, lebo o nej nevieme. Dostatočná informovanosť a prevencia môže ľuďom zjednodušiť cestovanie a napríklad ich varovať pred negatívnymi skúsenosťami z hľadania si práce mimo SR.“ Bojom proti obchodovaniu s ľuďmi v podobe prevencie a edukácie sa možno pokúsiť o zníženie rizika zneužitia tak významnej udalosti, akou olympiáda bezpochyby je.

O kampani sa dočítate viac na: OBCHODOVANIE S ĽUĎMI A OLYMPIÁDA V LONDÝNE