Poďakovanie z Ugandy | Slovenská katolícka charita


Poďakovanie z Ugandy

pridal: wp-dev | dátum: 12. augusta 2016 | kategória: Aktuality

V týchto dňoch bol na sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v Bratislave doručený list od otca biskupa Sabina Ocana Odoki z diecézy Arua (Uganda). Práve v tejto diecéze SKCH od roku 2012 prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktoré je zamerané na pomoc deťom s vírusom HIV. Otec biskup Sabino navštívil Slovensko v máji tohto roku a v liste sa vracia k tejto svojej návšteve. Veľmi pekne ďakuje za srdečné priatie a spomína na program, ktorý bol pre neho pripravený. Okrem návštevy SKCH sa stretol aj vladykom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom, a navštívil Dóm sv. Martina. Zároveň v rámci listu ďakuje aj darcom a priateľom zo SKCH a teší sa na nových dobrovoľníkov, ktorí prídu do jeho diecézy.

V rámci návštevy pozval o. biskup Sabino do Ugandy osobitne mladých ľudí zo Slovenska, nakoľko aktuálne hľadá Koordinátora rozvojových aktivít v rámci svojej diecézy. Počas jedného roka by sa nový koordinátor podieľal na plánovaní aktivít a príprave rôznych projektov. V prípade, ak vás vyššie uvedená ponuka zaujala, prosím kontaktujte SKCH na mailovej adrese: vittek@charita.

Pripájame aj krátke video s osobným pozvaním otca biskupa Sabina tu.

Projekty a aktivity SKCH v Ugande a Rwande môžete podporiť prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.