Pokračovanie záchranných prác na Haiti | Slovenská katolícka charita


Pokračovanie záchranných prác na Haiti

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 18. január 2010

Clenské organizácie siete Caritas poslali spolu 200tisíc prikrývok, 15tisíc stanov, kanistre, dezinfekcné tablety na prípravu pitnej vody, hygienické potreby a zásoby potravín a pitnej vody. Dalej zriadila dve mobilné jednotky pomoci, ktoré poskytujú lieky a pohonné hmoty. Pripravuje sa zriadenie šiestich mobilných kliník. Distribúcia materiálnej pomoci je velmi nárocná. Caritas zacala rozdávat potraviny, vodu a hygienické potreby najskôr v menšom objeme. Väcšina humanitárnych organizácií sa totiž bojí nepokojov a kolapsu, ktorý by mohol vzniknút pri distribúcii.

Organizácie siete Caritas, ktorej clenom je aj Slovenská katolícka charita (SKCH) poslali spolu 200tisíc prikrývok, 15tisíc stanov, kanistre na vodu a dezinfekcné tablety na prípravu pitnej vody, tiež zásoby potravín, pitnej vody a hygienické potreby. V sobotu dorazilo spolu 20 kamiónov do Port-au-Prince. Záchrannému tímu Caritas sa v ten istý den podarilo vyslobodit z trosiek troch živých ludí, ktorí akoby zázrakom prežili napriek tomu, že v ruinách strávili 5 dní.
Caritas zriadila dve mobilné jednotky pomoci, ktoré poskytujú lieky a pohonné hmoty. Pripravuje sa zriadenie šiestich mobilných kliník. Holandská charita plánuje zaslat zdravotnícky záchranný tím vrátane chirurga. V utorok bolo privezených 34 ton materiálnej pomoci z Nemecka. Polovica bola priamo distribuovaná v Port-au-Prince. Zvyšná polovica bude distribuovaná v Jacmele na juhu krajiny. Neustále pretrvávajú tažkosti s dodávkami materiálnej pomoci, ktoré sú spôsobené problémami na letisku a v prístave. Kvôli zniceným cestám, ktoré sú plné trosiek sa preprava spomaluje. Dalších 80 kontajnerov potravín by malo dorazit v najbližšom case lodou.
„Skutocná sila siete Caritas je vo farnostiach, ktoré nám umožnujú priamy kontakt s komunitou a zázemie pre poskytovanie pomoci“, hovorí Alistair Dutton, riaditel pre humanitárnu pomoc Caritas Internationalis, ktorý je zodpovedný za koordináciu pomoci v Port-au-Prince na Haiti. Distribúcia materiálnej pomoci je velmi nárocná. Caritas zacala rozdávat potraviny, vodu a hygienické potreby najskôr v menšom objeme. Väcšina humanitárnych organizácií sa totiž bojí nepokojov a kolapsu, ktorý by mohol vzniknút pri distribúcii.
Reholné spolocenstvo Dcér krestanskej lásky, s ktorými SKCH spolupracuje pri zbieraní financných prostriedkov, dnes informovalo prostredníctvom sestry Evelyn o úmrtí jednej z haitských sestier: „Sestra bola od zemetrasenia nezvestná, ale mali sme nádej, že bude nájdená a zachránená spod trosiek. Avšak dnes bolo jej telo nájdené. Pohreb sa konal ihned a dnes, v pondelok, je obetovaná za nu svätá omša. Sestra Brigitte Pierre sa narodila 14. februára 1965 pri Gonaïves (Haiti), do rehole vstúpila 28. novembra 1997 a sluby po prvýkrát zložila 12. septembra 2004. Bola radostnou a kompetentnou služobnicou chudobných pri detoch a v komunite príjemnou spolocníckou s pozitívnou víziou.“
Na podporu pozostalým a obetiam zemetrasenia je vyhlásená verejná zbierka. Císlo úctu, na ktoré môžete prispiet je: 4008058424/7500 v CSOB, variabilný symbol 168. Názov úctu je Slovenská katolícka charita.

PREZIDENT SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY VYZÝVA K SPOLUPATRICNOSTI S LUDMI NA HAITI

Prezident Slovenskej katolíckej charity (SKCH) vyzýva ludí k spolupatricnosti formou modlitby a pokial im to ich situácia dovoluje, podporit zbierku aj financne. Prezident osobne navštívil Haiti pred rokom, kde sa stretol aj s otcom arcibiskupom Josephom Miotom, ktorý podla správ médií zahynul pri zemetrasení.

„Chcem Vás milí bratia a sestry dobrej vôle, poprosit o prejav podpory a spolupatricnosti s ludmi Haiti a požiadat Vás, aby sme sa aj my na Slovensku pridali k ostatným clenom siete Caritas. Spojme sa s trpiacimi v našich každodenných modlitbách a obetách aby sme tak pomohli prekonat tažko skúšanej zemi a jej obyvatelom utrpenie, bolest i smrt najbližších.“, vyzýva Mons. Secka.
Aj v Haiti majú Slováci rôzne misie a projekty, množstvo veriacich bolo a je odkázaných na pôsobenie charitatívnych a neziskových organizácií, pretože im pomáhajú prekonávat život v biede. Biskup Secka spomína na svoju nedávnu návštevu Haiti. „Pred rokom som na pozvanie rektora Vysokej školy sv. Alžbety, prof. V. Krcméryho, spolu s prof. J. Jarabom navštívil Haiti. Bolo to v case 16. – 18. januára 2009. Cielom našej cesty bolo navštívit pracoviská zdravotníckej pomoci, mobilné hospice, nemocnicu na severozápade ostrova, ktorú viedli naše slovenské lekárky a jednu školu. Bola to nielen dobrodružná cesta, ale aj cesta poznávania velkej chudoby. Navštívili sme biskupa Mons. Paula v Pot au Paix na severe ostrova, diecézu, ktorá podla slov nášho Ap. Nuncia Mons. M. Giordana je najchudobnejšou oblastou. S dnes už zosnulým arcibiskupom Mons. Josephom S. Miotom sme sa stretli v jeden vecer na Apoštolskej nunciatúre v Port Au Prince a spolocne sme diskutovali o možnosti pomoci. Hovorili sme spolu o podpore cez našu SKCH napr. formou Adopcie na dialku, ktorú charita úspešne koordinuje v Indii a Albánsku. Máme snahu rozšírit tento projekt ako aj rozvojové a vzdelávacie aktivity aj na Haiti, aby sme tu mohli dlhodobo pôsobit a pomáhat. Táto krajina bola vždy tvrdo skúšaná rôznymi prírodnými katastrofami. Na ich zmiernení sa podielal aj don A. Vrecko, s ktorým som sa stretol 17. januára 2009. Skoro po roku sa odohrala v tejto krajine dalšia katastrofa – silné zemetrasenie.“

Vedenie spolocnosti US Steel Košice, na cele s prezidentom Georgom Babcokom, sa rozhodlo podporit zemetrasenie na Haiti prostredníctvom vyhlásenej zbierky SKCH sumou 10 tisíc eur, za co sme mu velmi vdacní. Bratislavská arcidiecézna charita vyclenila so svojho krízového úctu 15 tisíc eur a Sekretariát SKCH pridáva 10 tisíc eur zo svojho krízového úctu.