Pokračujeme v distribúcii potravinových a hygienických balíčkov | Slovenská katolícka charita


Pokračujeme v distribúcii potravinových a hygienických balíčkov

pridal: wp-dev | dátum: 7. júna 2017 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s vybranými arcidiecéznymi a diecéznymi charitami realizuje v dňoch od 17. mája do 21. júna 2017 už druhú distribúciu potravinových balíčkov v rámci Operačného programu FEAD (OP FEAD) v tomto roku. Súčasťou aktuálnej distribúcie sú aj hygienické balíčky.

OP FEAD je zameraný na zmiernenie potravinového a materiálneho nedostatku najodkázanejších osôb a bude realizovaný v rokoch 2014 – 2020. V spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami SKCH rozdá počas aktuálneho kola distribúcie 39 947 potravinových balíčkov a 25 238 hygienických balíčkov. Okrem trvanlivých potravín tak viacerí koneční príjemcovia pomoci dostanú aj základné hygienické potreby.

„Uvedomujeme si, že potreba pomoci pre ľudí v núdzi je oveľa väčšia, ale pre mnohých konečných príjemcov je aj takáto forma podpory veľmi užitočná,“ uviedla Monika Príbelová národná koordinátorka OP FEAD za SKCH.

SKCH je v rámci OP FEAD zapojená do dvoch oblastí podpory, konkrétne do poskytovania potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami a poskytovania hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami. Práve sprievodné opatrenia vytvárajú priestor, ako podať klientom ďalšie praktické informácie, prípadne sociálne poradenstvo. Sprievodné opatrenia vždy poskytuje kvalifikovaný sociálny pracovník, ktorý zvolí najvhodnejšiu metódu, techniku a postup podľa potrieb konečných príjemcov (napr. individuálne alebo skupinovo). V rámci sprievodných opatrení dostávajú klienti informačný leták, ktorý okrem kontaktných údajov na konkrétnu organizáciu obsahuje vždy nové praktické informácie. SKCH prostredníctvom aktuálnej distribúcie osloví viac ako 18 – tisíc konečných príjemcov.

Viac informácií o samotnom projekte a jeho realizácii vám poskytne web stránka www.potravinovapomoc.sk