Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi | Slovenská katolícka charita


Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

pridal: charita | dátum: 16. marca 2018 | kategória: sociálne

Bratislava 13. marca 2018 – Aj v tomto roku pokračuje dm ďalším, v poradí už siedmym ročníkom projektu Pomôžme deťom, ktorý organizuje tentoraz v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a s individuálnymi žiadateľmi, ktorých odporučili spolupracovníci spoločnosti dm. Celkovo tak dm v tomto ročníku podporila 141 rodín. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok značky babylove,  pričom jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny.

 

„S potešením som prijal rozhodnutie spoločnosti dm drogerie markt, s. r. o., vstúpiť do spolupráce so Slovenskou katolíckou charitou. Náš spoločný projekt Pomôžme deťom – Plienková pomoc dm‘ vnímam ako veľmi užitočný a efektívny. Umožňuje totiž nielen pomôcť núdznym materiálne, no zároveň vytvára priestor na možnosť kontinuálnej asistencie našich sociálnych pracovníkov a zlepšuje tak životnú situáciu týchto ľudí,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Možnosť prihlásenia

Na základe zverejnenej výzvy dm mohli v tomto ročníku do projektu, a to najneskôr do 15. 12. 2017, nominovať rodiny samotné filiálky. Práve ony sú so zákazníkmi v najužšom kontakte, a preto najlepšie vedia, ktorej rodine by sa pomoc v podobe plienok najviac zišla. Od filiálok bolo nakoniec zaevidovaných celkovo 29 žiadostí, z ktorých každá jedna spĺňala stanovené kritériá. Aby bol zachovaný pôvodný princíp projektu tak, že každej filiálke dm prináleží jedna rodina, ktorá býva v jej okolí, zvyšné rodiny boli vybrané v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Celkovo tak dm podporila 141 rodín. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok zn. babylove. Jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získa, predstavuje sumu 320 eur.

Systém výberu rodín

V novembri 2017 bola v rámci predajní dm a Slovenskej katolíckej charity zverejnená výzva na podanie žiadosti. Žiadosť mohla podať každá rodina s bábätkom spĺňajúca aspoň jedno z kritérií: malo ísť buď o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, resp. rodičom,  žijúcu v hmotnej núdzi, alebo o rodinu s aspoň 3 deťmi narodenými v rovnakom termíne. Na podanie žiadosti bolo potrebné vyplniť formulár, ktorý bol zaslaný na všetky filiálky a aj Slovenskej katolíckej charite, priložiť k nemu kópiu rodného listu dieťaťa a požadované potvrdenia. Zber žiadostí prebiehal do 15. 12. 2017.