Pomoc maloletým cudzincom na Slovensku vďaka projektu Bakhita II | Slovenská katolícka charita


Pomoc maloletým cudzincom na Slovensku vďaka projektu Bakhita II

pridal: wp-dev | dátum: 31. mája 2012 | kategória: Aktuality

Text: SKCH, Foto: ilustračné foto, Andrej Lojan

Minulý rok bolidospelým cudzincom a cudzinkám na Slovensku poskytnuté v rámci projektu Bakhita I: rekvalifikačné kurzy – aby sa mohli uplatniť na slovenskom trhu práce. Tento rok odštartovala Slovenská katolícka charita (SKCH) projekt Bakhita II, ktorý okrem poradenstva pre chlapcov z Detského domova pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom poskytuje služby aj v Detskom domove v Medzilaborciach, kde sú umiestňované maloleté dievčatá – cudzinky bez sprievodu.

Od 1. februára Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt Bakhita II.

Projekt je priamym pokračovaním projektu Bakhita I, ktorý bol zameraný na poskytovanie základných potrieb maloletým cudzincom a a cudzinkám bez sprievodu na Slovensku a rekvalifikačných kurzov dospelým cudzincom a cudzinkám takisto na Slovensku. Projekt Bakhita II sa realizuje v Detskom domove pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom, kde sú zväčša umiestňovaní chlapci a v Detskom domove v Medzilaborciach, kde sú umiestňované maloleté dievčatá (cudzinky bez sprievodu).

V rámci projektu sú maloletým klientom a klientkám v spomínaných slovenských detských domovoch poskytované tri typy služieb. Psychologické poradenstvospočíva hlavne v pravidelnom a intenzívnom psychologickom poradenstve, organizovaní rôznych druhov terapií a analyzovaní aktuálnych psychických stavov i potrieb maloletých cudzincov bez sprievodu odborníka, psychológa. Projektový manažér pre Bakhitu II. Martin Fialekpripomína, že „cieľová skupina projektu prichádza na Slovensko v zlom psychickom stave, traumatizovaná nielen odchodom z domovskej krajiny, ale tiež cestou, ktorú musela absolvovať. Hlavnou úlohou psychológa je odstrániť alebo aspoň zmierniť ťažký psychický stav maloletých cudzincov a cudziniek bez sprievodu a napomôcť tak k jednoduchšej integrácii na našom území.“

V rámci pedagogického poradenstva ide opravidelnú výučbu slovenského jazyka priamo v detských domovoch. Je to jedna zo základných požiadaviek integrácie. Martin Fialek zo SKCH si uvedomuje, že Slovenský jazyk je pre cudzincov a cudzinky veľmi náročný, preto je potrebné, aby pedagóg pracoval s maloletými formou hry a názorných ukážok. Takáto forma výučby tieto deti zaujme a zároveň im umožní jednoduchšie pochopiť význam jednotlivých slov, či situácií.“ Sociálne poradenstvo umožňuje prostredníctvom rozhovorov, voľno-časových aktivít, spoločenských hier, či komunikácie so sociálnym poradcom nielen znížiť u maloletých napätie či stres z nového prostredia, ale hlavne spoznať Slovensko, jeho kultúru a spôsob života. Pre úspešnú integráciu je dôležité mať vedomosti o novej krajine, v ktorej sa maloletí cudzinci a cudzinky ocitli. Martin Fialek dodáva, že „nielen vďaka vyučovaciemu procesu v školských zariadeniach, ale aj v rámci ďalších poznávacích aktivít (výletov do okolia, návštevy kina či koncertu) zažijú deti priamy kontakt s realitou, prehĺbia v sebe poznatky o novej krajine, aj si otestujú už získané vedomosti.“

Projekt SKCH Bakhita II je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.

Projekt Bakhita dostal svoj názov podľa svätej Bakhity, patrónky migrantov a obetí obchodovania, ktorú ako 9– ročnú ju uniesli obchodníci s otrokmi a nikdy viac už neuzrela svojich najbližších. Prežila 12 rokov v otroctve, bola 5krát predaná novým majiteľom a zažila kruté zaobchádzanie.