Pomoc maloletým cudzincom nielen v Svetový deň utečencov | Slovenská katolícka charita


Pomoc maloletým cudzincom nielen v Svetový deň utečencov

pridal: wp-dev | dátum: 20. júna 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: UNHCR/B. Szandelszky/2009

Tento rok odštartovala Slovenská katolícka charita (SKCH) projekt Bakhita II, ktorý poskytuje poradenstvo pre chlapcov z Detského domova pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovo. K Svetovému dňu utečencov sa v tomto zariadení uskutoční séria workshopov, zameraných práve na povzbudenie a jednoduchšiu integráciu chlapcov, ktorých novým domovom sa stáva Slovensko.

Svetový deň utečencov sa po celom svete na podnet OSN pripomína dňa 20. júna. Aj na Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutoční niekoľko podujatí – zvyšujúcich povedomie o tejto problematike, poukazujúcich na dôvody aj problémy utečencov a utečenkýň u nás. Zároveň ide o nenásilnú formu scitlivovania nášho obyvateľstva (cez prezentáciu a interpretáciu iných kultúr). Dôležité je, aby ľudia, ktorí museli odísť nedobrovoľne zo svojej rodnej krajiny, nadobudli pocit bezpečia, ochrany a podpory – akej sa im doma (zväčša pre nestabilnú politickú či ekonomickú situáciu) nedostávalo.

Dňa 23. júna od 11:00 do 16:00 sa bude práve k Svetovému dňu utečencov konať špeciálne podujatie v Detskom domove pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom.Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s ďalšími organizáciami, aktívnymi v oblasti dodržiavania ľudských práv a problematiky migrácie či utečenectva (Slovenská humanitná rada, Liga a ľudské práva, GOODWILL, UNICEF, UNHCR) odprezentujú svoje skúsenosti s touto témou, zároveň povzbudia maloletých obyvateľov tohto zariadenia v Trenčianskom kraji. Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu so Slovenskou humanitnou radou a pracovníkmi detského domova pripravuje pre chlapcov sériu tvorivých workshopov (výroba vlastných tričiek, hra so slovami, dokumentárne fotografovanie), kde si môžu otestovať svoje tvorivé aj komunikačné zručnosti.

Od 1. februára Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt s názvom Bakhita II, ktorý sa realizuje v Detskom domove pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom, kde sú zväčša umiestňovaní chlapci (cudzinci bez sprievodu).Projektový manažér pre Bakhitu II Martin Fialekpripomína, že „cieľová skupina projektu prichádza na Slovensko v zlom psychickom stave, traumatizovaná nielen odchodom z domovskej krajiny, ale tiež cestou, ktorú musela absolvovať. Hlavnou pracovníkov zariadenia je odstrániť alebo aspoň zmierniť ťažký psychický stav maloletých cudzincov bez sprievodu a napomôcť tak k jednoduchšej integrácii na našom území.“

Popri psychologickom poradenstve je deťom poskytované pedagogické poradenstvo– najmä v podobe výučby slovenského jazyka ako jednej zo základných požiadaviek integrácie. Sociálne poradenstvo zasaumožňuje prostredníctvom rozhovorov, voľno-časových aktivít, spoločenských hier, či komunikácie so sociálnym poradcom nielen znížiť u maloletých napätie či stres z nového prostredia, ale hlavne spoznať Slovensko, jeho kultúru a spôsob života. Nielen sobotňajšie podujatie k Svetovému dňu utečencov v Hornom Orechovom k tomu bezpochyby prispeje.

Projekt SKCH Bakhita II je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.