Pomoc marginalizovaným skupinám a osveta v nemeckej diecéze Mainz | Slovenská katolícka charita


Pomoc marginalizovaným skupinám a osveta v nemeckej diecéze Mainz

pridal: wp-dev | dátum: 2. júna 2015 | kategória: Aktuality

Foto: Renovabis

SKCH sa zúčastnila turíčnej slávnosti Renovabis v meste Mainz v Nemecku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 24. mája 2015. Na tohtoročnú turíčnu akciu prijala pozvanie Slovenská katolícka charita spolu s hosťami z Albánska a Rumunska. Cieľom stretnutia bola osveta a oboznámenie ľudí z mainzskej diecézy so situáciou na Slovensku, prácou a projektami SKCH v angažovaní sa na pomoc marginalizovaným skupinám. Slovenskú charitatívnu organizáciu reprezentovala manažérka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Andrea Bezáková, sestra Bohdana. Bezáková v Nemecku prezentovala informácie o zdrojových a tranzitných krajinách, z ktorých obete pochádzajú a do ktorých sú predávané. Nemecko je jednou z hlavných cieľových krajín obchodovania s ľuďmi.
Mottom tohtoročnej akcie boli slová Svätého Otca Františka „Ísť na okraj.“ Cieľom stretnutia bolo budovať solidaritu nemeckých veriacich s postkomunistickými krajinami a zvlášť s marginalizovanými ľuďmi v nich.
Kardinál Lehmann odslúžil svätú omšu v mainzskej katedrále za účasti návštevníkov z Rumunska, Albánska, Slovenska, Litvy a Ukrajiny počas sviatku Turíc. Hlavnou témou kázne boli slová „Ak pôjdeš na okraj, zmeníš sa.“ Biskup nimi vyjadril solidaritu nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe.
Účastníci stretnutia počas niekoľkých dní aktívne realizovali prednášky v školách mainzskej diecézy. Zároveň sa stretávali s ľuďmi vo farnostiach, so sympatizantmi Renovabis, boli účastní na panelových diskusiách, tlačovej konferencii a všetkých ich privítal aj primátor mestaMichael Ebling. Celkovú atmosféru stretnutia v diecéze Mainz spríjemnil folklórny súbor TuTo z Litvy.
Renovabis je nemecká organizácia, ktorá podporuje sociálny, pastoračný, charitatívny a spoločenský rozvoj bývalých postkomunistických krajín východnej a strednej Európy.