Pomoc SKCH v Somálsku: dôležitá je dostatočná hygiena a prístup k pitnej vode | Slovenská katolícka charita


Pomoc SKCH v Somálsku: dôležitá je dostatočná hygiena a prístup k pitnej vode

pridal: wp-dev | dátum: 31. augusta 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: archív SKCH

Potravinová pomoc a výstavba latrín pre suchom postihnuté rodiny v Somálsku – je zámerom rozvojového projektu, ktorý v roku 2012 realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s dvoma nemeckými partnerskými organizáciami. Vysoký počet črevných ochorení, ako aj vysoká úmrtnosť detí a tehotných žien súvisí práve s nedostatkom pitnej vody, monotónnou stravou a nedostatočnou hygienou – ktorú chce charita projektom riešiť.

V roku 2011 sužovali Východnú Afriku (východnú a severnú Keňu, južné pohraničné oblasti Etiópie a západné Somálsko) najväčšie suchá. V prvej polovici tohto roka Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s partnerskými organizáciami Caritas Germany a Diakonie Katastrophenhilfe realizovala v Somálsku projekt potravinovej pomoci a výstavby latrín pre suchom postihnuté rodiny.

V prvej fáze projektu sa snažili terénni pracovníci mobilizovať a scitlivovať miestnu komunitu, pričom 70 % vybratých rodín sa venuje pastierstvu či drobnému poľnohospodárstvu a 30 % príjemcov je z radov vnútorných presídlencov. Pre vyčínanie teroristickej skupiny al-Shabaab v Galgadud bola sťažená dostupnosť umiestnenia distribučného skladu v Adaado a Dhusamareb na začiatku roka 2012, čo spôsobilo oneskorenie v realizácii projektu.

Prvá distribúcia potravín bola vykonaná koncom apríla – 200 rodín dostalo 30 kg ryže, 30 kg fazule a 15 litrov rastlinného oleja. Druhá distribúcia potravinových dávok bola následne doručená do 1 400 domácností v Adaado a Guriel (ide okolo 8 000 príjemcov pomoci). Po skomplikovaní konfliktu v Dhusamareb – spolupracovníci charity museli v polovici júna prerušiť distribúciu potravín, ktorá bola určená ďalším 600 rodinám. Koncom augusta by však mala byť distribúcia obnovená.

S výstavbou latrín sa začalo v polovici mája – 100 latrín bolo dokončených v Guriel, 20 latrín bolo postavených pre Adaado. Vďaka latrínam sa zlepšila hygienická situácia aj životná úroveň približne 6 007 obyvateľov v cieľových lokalitách. Po dokončení ďalších asi 180 latrín práve v problematickom Dhusamareb sa zlepšia životné podmienky pre ďalších asi 5 400 obyvateľov.

„Efektívne dlhodobé stratégie zmiernenia efektov sucha, rozširovania púštnych oblastí, ako aj degradácie pôdy potrebujú byť čo najskôr zvýraznené v národných rozvojových plánoch a politikách. Prejavy zmeny klímy možno cítiť na zvýšení frekvencie, intenzity a trvania období sucha nielen v oblasti Afrického rohu,“ vysvetľuje generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. OSN aj strešná organizácia národných charít Caritas Internationalis vyzývajú jednotlivé vlády, aby skonsolidovali svoje úsilie v boji proti zmene klímy, globálnemu otepľovaniu a zabránili tak spoločne dominovému efektu na celosvetovej potravinovej bezpečnosti.