Ponuka partnerskej organizácie | Slovenská katolícka charita


Ponuka partnerskej organizácie

pridal: wp-dev | dátum: 18. apríla 2017 | kategória: Aktuality

Spolok Caritas Rundum Zuhause betreut (CRZB) z Rakúska, ktorý je partnerskou organizáciou Slovenskej katolíckej charity (SKCH), aktuálne hľadá nových opatrovateľov a opatrovateľky pre svojich klientov. Spolok poskytuje 24 – hodinové opatrovanie v Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Salzburgu, Štajersku, Viedni, Burgenlande a Kärten.

SKCH spolupracuje s rakúskym spolkom CRZB už dlhodobo v oblasti ďalšieho vzdelávania opatrovateľov v rámci projektu Train to Care, ale aj v iných oblastiach ako sú napr. medzinárodné workshopy, alebo tlač brožúr určených pre opatrovateľov a ošetrovateľov. Spolu s klientmi, ktorí využívajú služby spolku CRZB, rastie aj dopyt po opatrovateľoch a opatrovateľkách. Hlavnými úlohami spolku sú informovanie, poradenstvo a podpora rodín a ich príslušníkov s ohľadom na legálne a kvalitné 24 – hodinové opatrovanie. „Naším cieľom je starostlivý výber a sprostredkovanie vhodných opatrovateliek, ako aj podpora legálnej činnosti opatrovateliek v Rakúsku. Centrálnou úlohou spolku je zabezpečiť čo najlepšie poradenstvo pre všetkých klientov prostredníctvom profesionálnej a kvalitnej podpory, ako aj prostredníctvom pravidelných kontrolných návštev,” objasnila Slavomíra Nedeliaková z CRZB.

V procese zabezpečovania opatrovania je prvým krokom zistenie podmienok u konkrétneho klienta. Toto sa uskutočňuje vykonaním prvej návštevy u osoby vyžadujúcej si opatrovanie. Návšteva sa vykonáva vždy pred samotným začiatkom opatrovania, aby sa uplatnila opatrovateľská a ošetrovateľská potreba v rámci 24 hodinového opatrovania. Následne je klientovi pridelený opatrovateľ, či opatrovateľka. V priebehu bežného opatrovania prebiehajú pravidelné kvalitatívne návštevy diplomovaným opatrovateľským personálom sociálnej stanice príp. regionálneho zastúpenia Caritas. Podľa potreby sa klientovi sprostredkujú ďalšie podporné ponuky mobilných služieb, či ošetrovania v domácnosti. “Klientovi sa snažíme poskytnúť všetky služby, ktoré potrebuje. Vždy sa pozeráme aj na druhú stranu. Naším opatrovateľom sa snažíme zabezpečiť dobré pracovné podmienky. Návštevami u klientov teda monitorujeme nielen potreby klientov, ale aj opatrovateľov,” doplnila Slavomíra Nedielaková z CRZB.

CRZB sprostredkováva prácu opatrovateľkám a opatrovateľom zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Všetky opatrovateľky a opatrovatelia majú k dispozícii poradenstvo v materskom jazyku. Ak by Vás zaujímala práca opatrovateľa, či opatrovateľky pre bližšie informácie o pracovnej ponuke môžete kontaktovať pani Natju Roediger alebo pani Miroslavu Polackovú na telefónnom čísle +43 (1) / 376 0215

Bližšie informácie o pracovnej ponuke tu