Ponuka práce: Opatrovanie v Rakúsku | Slovenská katolícka charita


Ponuka práce: Opatrovanie v Rakúsku

pridal: charita | dátum: 28. septembra 2016 | kategória: Aktuality

Naša partnerská organizácia spolok Caritas Rundum Zuhause betreut (CRZB) v Rakúsku opäť hľadá nových opatrovateľov a opatrovateľky. Spolok poskytuje 24-hodinové opatrovanie v Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Salzburgu, Štajersku, Viedni, Burgenlande, Kärten.

Slovenská katolícka charita spolupracuje s rakúskym spolkom CRZB už dlhšiu dobu. Predovšetkým v oblasti ďalšieho vzdelávania opatrovateľov v rámci projektu Train to Care, ale aj v iných oblastiach ako sú napr. medzinárodné workshopy, alebo tlač brožúr určených pre opatrovateľov a ošetrovateľov. Spolu s klientmi, ktorí využívajú služby spolku CRZB, rastie aj dopyt po opatrovateľoch. Hlavnými úlohami spolku sú informovanie, poradenstvo a podpora rodín a ich príslušníkov s ohľadom na legálne a kvalitné 24-hodinové opatrovanie. „Naším cieľom je starostlivý výber a sprostredkovanie vhodných opatrovateliek, ako aj podpora legálnej činnosti opatrovateliek v Rakúsku. Centrálnou úlohou spolku je zabezpečiť čo najlepšie poradenstvo všetkých klientov prostredníctvom profesionálnej a kvalitnej podpory a pravidelnými kontrolnými návštevami.” objasnila Slavomíra Nedielaková z CRZB.

V procese zabezpečovania opatrovania je prvým krokom zistenie podmienok u žiadajúceho klienta. To sa uskutočňuje vykonaním prvej návštevy u osoby vyžadujúcej si opatrovanie. Táto návšteva sa vykonáva vždy pred samotným začiatkom opatrovania, aby sa uplatnila opatrovateľská a ošetrovateľská potreba v rámci 24 hodinového opatrovania. Následne je klientovi pridelený opatrovateľ. V priebehu bežného opatrovania prebiehajú pravidelné kvalitatívne návštevy diplomovaným opatrovateľským personálom sociálnej stanice príp. regionálneho miesta Caritasu. Podľa potreby sa klientovi sprostredkujú ďalšie podporné ponuky mobilných služieb či ošetrovania v domácnosti. “Klientovi sa snažíme poskytnúť všetky služby, ktoré potrebuje. Vždy sa pozeráme aj na druhú stranu. Naším opatrovateľom sa snažíme zabezpečiť dobré pracovné podmienky. Návštevami u klientov teda monitorujeme nielen potreby klientov, ale aj opatrovateľov” uviedla Slavomíra Nedielaková z CRZB.

CRZB sprostredkováva prácu opatrovateľkám a opatrovateľom zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Všetky opatrovateľky a opatrovatelia majú k dispozícii poradenstvo v materskom jazyku.

Ak by Vás zaujímala práca opatrovateľa, pre bližšie informácie o pracovnej ponuke môžete kontaktovať pani Natju Roediger alebo Miroslavu Polackovu na telefónnom čísle +43 (1) /480 09 92 – 88.