Ponuka práce SKCH: Manažér/ka pre komunikáciu a PR | Slovenská katolícka charita


Ponuka práce SKCH: Manažér/ka pre komunikáciu a PR

pridal: wp-dev | dátum: 12. septembra 2012 | kategória: Aktuality

Manažér/ka pre komunikáciu a PR

Miesto práce: Bratislava
Ponúkaný plat:dohodou
Termín nástupu: koniec septembra
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Rámcová náplň práce:

® Spolupráca na tvorbe strategického plánu SKCH

® Tvorba a implementácia komunikačnej stratégie SKCH

® Komunikačné analýzy, plánovanie komunikačných aktivít SKCH, tvorba projektov

® Vypracovávanie ročného plánu oddelenia

® Tvorba a zabezpečenie rozpočtu oddelenia, vyhodnocovanie (zabezpečenie rozpočtu v spolupráci s vedením SKCH

® Fundraisingové aktivity a kampane

® Príprava zadaní, aktívna spolupráca a komunikácia s agentúrami, vydavateľstvami, dodávateľmi, donormi a partnermi

® Externá komunikácia; Realizácia eventov, tlačových konferencií, kampaní, vydávanie tlačových správ, písanie článkov, poskytovanie rozhovorov…

® Media relations

® Public affairs

® Interná komunikácia; Sledovanie diania a komunikácia s DCH, Caritas Europa a Caritas Internationalis, zabezpečovanie corporate identity, reporting Rade SKCH, príprava a realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti komunikácie pre zamestnancov SKCH…

® Vydávanie interného prezentačného časopisu Charita

® Vydávanie prezentačných materiálov

® Vydávanie Ročenky

® Web stránka

® Reprezentovanie organizácie

® Budovanie goodwillu organizácie

Čo vyžadujeme:

– Vzdelanie VŠ

– Prax a skúsenosti s prácou v komunikácii a PR, podmienkou

– Znalosť anglického jazyka

– Ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)

– Flexibilitu, kreativitu, excelentné komunikačné a organizačné zručnosti

– Vysoké pracovné nasadenie

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby a humanitárnu a rozvojovú pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Je členom medzinárodnej siete Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete.

Informácie o výberovom konaní:

Ak Vás táto ponuka zaujala, zašlite nám motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na adresu: sekretariat@charita.sk do 20.09.2012. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

Uchádzač o prijatie do zamestnania zaslaním životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania súhlasí s použitím osobných údajov v súlade so zákonom 428/2002 Z.z.

Kontaktné údaje:Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, Tel.: +421-2-5443 1506, e-mail: sekretariat@charita.sk, web: www.charita.sk