Koordinátor/koordinátorka asistovaných dobrovoľných návratov (ADN) | Slovenská katolícka charita

Koordinátor/koordinátorka asistovaných dobrovoľných návratov (ADN)


Miesto výkonu práce: Bratislava 

Termín nástupu: 13.1.2020

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva na dobu určitú

Typ úväzku: plný úväzok 

Mzda: 1.050,- € brutto s možnosťou zvýšenia


Popis projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi:
Hlavným cieľom našej práce je priama pomoc obetiam s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej, aj dlhodobej starostlivosti. Zabezpečujeme tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu potenciálnym obetiam obchodovania. Od roku 2018 prevádzkujeme aj Národnú linku pomoci obetiam obchodovania 0800 800 818.

Pomáhame tým, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi a usilujeme o to, aby nové obete nepribúdali.


Rámcová náplň práce:

 • koordinuje projekt a zabezpečuje realizáciu všetkých projektových aktivít ( identifikácia obete, jej momentálnej situácie a potrieb, príprava na návrat a s tým súvisiace konzultácie, zabezpečenie dôstojného návratu obete do krajiny pôvodu a.i.)
 • aktívne spolupracuje s partnerskými organizáciami a inštitúciami pri zabezpečení asistovaného dobrovoľného návratu potenciálnym obetiam obchodovania
 • rieši v rámci svojej pôsobnosti všetky problémy s cieľom naplnenia úloh projektu
 • zodpovedá za reportovanie a plnenie zmluvy s gestorom programu
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo potenciálnym obetiam obchodovania


Požiadavky na zamestnanca:

 • vzdelanie VŠ II. stupeň v odbore sociálna práca/psychológia/sociológia a sociálna antropológia výhodou
 • skúsenosti s prácou v oblasti pomoci obetiam obchodovania podmienkou
 • aktívna znalosť anglického jazyka (minimálne B2)
 • vodičský preukaz B výhodou
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)
 • zanietenie pre prácu s cieľovou skupinou,  motivácia stáť blízko pri človeku,  schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, schopnosť zvládať náročné situácie, schopnosť riešiť konflikty, dôslednosť, flexibilita, schopnosť komunikovať, schopnosť prijať zodpovednosť


Ponúkané benefity:

 • 5 dní dovolenky navyše
 • pružný pracovný čas
 • možnosť práce z domu (4 x do mesiaca)
 • príjemné pracovné prostredie v centre mesta
 • otvorená a neformálna pracovná atmosféru
 • možnosť vzdelávania a sebarealizácie
 • možnosť supervízie
 • príležitosť pracovať na projekte, ktorý pomáha  ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie


Stručná charakteristika organizácie: 
Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia, ktorá združuje 10 arcidiecéznych a diecéznych charít. Prostredníctvom svojich zariadení pomáha na Slovensku ľuďom v núdzi. Realizuje tiež viaceré zahraničné projekty zamerané ma humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, podáva pomocnú ruku obetiam obchodovania s ľuďmi a viac ako 20 rokov podporuje vzdelávanie detí v siedmych krajinách sveta prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®.SKCH je členom Caritas Europa a tiež medzinárodnej siete Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete.


Informácie o výberovom konaní: 
Ak Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite nám štruktúrovaný životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na adresu stoptrafficking@charita.sk do 16.12.2019. Do predmetu mailu prosím uveďte: „Koordinátor asistovaných dobrovoľných návratov“
Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov. 


Kontaktné údaje: 
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, 
tel.: +421 2 5443 1506, web: www.charita.sk, www.obchodsludmi.sk