Posolstvo pôstneho obdobia charita pretavila do pomoci Ugande | Slovenská katolícka charita


Posolstvo pôstneho obdobia charita pretavila do pomoci Ugande

pridal: wp-dev | dátum: 29. marca 2012 | kategória: Aktuality

foto: Michal Fulier

Začiatkom marca odštartovala Slovenská katolícka charita (SKCH) kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“. Ku dňu 2. 5. 2012 sa vyzbieralo 48 163 EUR. Finančný obnos poputuje zo SR do Ugandy na dostavbu Centra pre deti postihnuté HIV/AIDS. Sprievodnými podujatiami kampane sú projekcie filmu Dar lásky pre Ugandu a diskusie so spolupracovníčkami SKCH z Ugandy vo vybraných školách a farnostiach na Slovensku.

V uplynulých dňoch bolo po Slovensku rozdistribuovaných pätnásťtisíc krabičiek s vyobrazenou ugandskou HIV pozitívnou sirotou Sally – tvárou kampane „Pôstna krabička pre Afriku“. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák si je vedomý, že „do farností a príbytkov neputuje toľko škatuliek, koľko štedrých Slovákov a Sloveniek v našej krajine žije. No zapojiť sa do kampane možno kedykoľvek, a hneď niekoľkými spôsobmi. Už len myšlienka a modlitba za tieto deti pomôže.“

Hostky z Ugandy – spolupracovníčky SKCH: laická misionárka Margita Kačányiová a zdravotná sestra Catharine Riria navštevujú v týchto dňoch farnosti a školy po celom Slovensku – aby v rámci globálneho a rozvojového vzdelávania zvyšovali povedomie o nebezpečenstve HIV/AIDS a o dopadoch klimatických zmien na obyvateľstvo v jednej z najchudobnejších krajín afrického kontinentu.

Kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“ venuje zvýšenú pozornosť deťom – postihnutým vírusom HIV a ochorením AIDS v Ugande. Podľa údajov OSN žijú v tejto krajine až dva milióny sirôt, ktorým táto choroba vzala rodičov. Papierová krabička s fotografiou dievčatka Sally však nie je určená na masové zbieranie finančných prostriedkov v uliciach miest a obcí. Má skôr symbolický osobný význam – pomôcť slabším najmä v čase pôstu.

Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák upozorňuje na to, že „Uganda (na rozdiel od Kene či Južného Sudánu) nie je pre Slovensko prioritnou krajinou v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, no pomoc je tam určite potrebná.“ Zároveň podotýka, že „kampaň SKCH naozaj nie je žiadnou konkurenciou voči zbierkam s podobnou myšlienkou – ide jednoducho o zbierku počas pôstu s konkrétnym zámerom pomoci najbiednejším z biednych, ktorej nikdy nie je dosť.“ V rámci pomoci Afrike nie je priestor pre súťaž, ale spoluprácu.

Ku dňu 2.5.2012 sa vyzbieralo v rámci kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ 48 163 EUR. Prezident SKCH a spišský diecézny biskupMons. Štefan Sečka ďakuje všetkým doterajším aj budúcim darcom za to, že posolstvo pôstneho obdobia pretavili do konkrétnej pomoci – krabičku naplnili duchovným povzbudením a finančným darom, ktoré znamenajú nádej a šancu na lepší život pre ugandské HIV pozitívne deti.

Verejnú zbierku možno podporiť až do konca mája, a to formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. (Cena Darcovskej SMS správy je 1 €; viac informácií na www.darcovskasms.sk). Zbierku možno podporiť aj zaslaním príspevku na účet Slovenskej katolíckej charity: 4008058424/7500 v ČSOB, v. s. 174. Viac informácií o Pôstnej krabičke pre Afriku, ako aj o pomoci SKCH v rozvojových krajinách, sa dozviete na: www.charita.sk.