Pôstna krabička pre Afriku medzi misijnými dielami | Slovenská katolícka charita


Pôstna krabička pre Afriku medzi misijnými dielami

pridal: wp-dev | dátum: 30. júna 2016 | kategória: Aktuality

Foto: Rada pre misie pri KBS

Vo štvrtok 23. júna 2016 sa v Arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnilo zasadnutie Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska. Zasadnutie Rady pre misie sa konalo pod patronátom jej predsedu J. Ex. Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa. Stretnutie malo za cieľ zhodnotiť aktuálnu situáciu a stav misií, a priblížiť fungovanie vybraných misijných projektov v zahraničí.

Program zasadnutia otvorila spoločná sv. omša, po ktorej nasledovalo privítanie otcom arcibiskupom a prezentačná časť, v rámci ktorej vystúpili viacerí členovia Rady pre misie – laici, kňazi i rehoľníci a odprezentovali svoju činnosť. Vďaka ich pútavému rozprávaniu a množstvu fotografií sa mohli účastníci dozvedieť viac o misiách v krajinách ako Kazachstan, Azerbajdžan, Island, či Libanon. Sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, SSpS predstavili život a dielo sr. Veroniky Therézie Rackovej, ktorá pôsobila ako lekárka v Južnom Sudáne, pričom bola za tragických okolností počas služby smrteľne ranená a 20. mája zomrela v nemocnici v Keni. Okrem prezentácií zaznelo aj pozvanie od Prof. Ladislava Bučka z VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave na pripravovanú medzinárodnú Misiologickú konferenciu, ktorá by sa mala uskutočniť v dňoch 17. – 21. októbra 2016 v Bratislave a v Košiciach. Po skončení každej prezentácie bol vymedzený priestor na otázky.

V rámci prezentačnej časti odznela aj prezentácia Slovenskej katolíckej charity venovaná celoslovenskej zbierke Pôstna krabička pre Afriku 2016, ako aj doteraz podporeným projektom. Poslaním Pôstnej krabičky je pomôcť rodinám a deťom vo viacerých krajinách subsaharskej Afriky. Rovnako ako v minulých ročníkoch aj tento rok je hlavným nositeľom zbierky malá papierová krabička a tvárou aktuálnej Pôstnej krabičky je päťročné dievčatko z Ugandy Patience.

Projekty SKCH v Afrike je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095, VS: 221 alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.