Postoj Slovenskej katolíckej charity k zneužívaniu fenoménu migrácie na vyvolávanie strachu | Slovenská katolícka charita


Postoj Slovenskej katolíckej charity k zneužívaniu fenoménu migrácie na vyvolávanie strachu

pridal: charita | dátum: 20. februára 2020 | kategória: MIND

Vnímame, že na Slovensku je čoraz viac viditeľnejší fenoménom nenávisti, často vychádzajúci práve zo strachu. Jednou z najčastejších oblastí, v ktorých sa to na Slovensku prejavuje, je zneužívanie medzinárodnej migrácie na vyvolanie strachu  medzi obyvateľstvom. Žiaľ, osobitne sa to vyostruje v predvolebných kampaniach. Spôsob, akým sa nielen politici a médiá, ale aj my sami o migrantoch či utečencoch vyjadrujeme a ako k nim pristupujeme, ich oberá o ľudskú dôstojnosť. Zároveň nás robí necitlivými voči pomoci k utečencom, ktorí sú tou najzraniteľnejšou skupinou migrujúcich ľudí. Mnohokrát sa medzi nimi nachádzajú i nedospelé deti bez sprievodu alebo dokonca celé rodiny, hľadajúce útočište a pokoj.

Nenávisť i strach sú však v jasnom  rozpore s radostnou zvesťou o Božej láske a Kristovým víťazstvom nad strachom i smrťou. Katolícka cirkev na Slovensku je známa svojím jasným postojom i aktivitami zameranými na ochranu života pred narodením i pred smrťou. Veríme však, že rovnako dôležitá je aj ochrana života po narodení. Medzi ľuďmi, ktorým sa náležitá ochrana často nedostáva (alebo len vo veľmi malej miere), sú aj cudzinci, či už sú utečencami alebo migrantmi opúšťajúcimi svoje domovy z iných dôvodov.

Pritom sám Boh už v Mojžišových časoch vedie ľudí k láske voči cudzincom: „Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine.“ (Lev 19, 33-34). V známej pasáži z Matúšovho evanjelia zase Kristus upozorňuje svojich súčasníkov na to, na čom skutočne záleží: „Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma …“(Mat 25, 35).

Uvedomujeme si, že výzvy, ktoré so sebou medzinárodná migrácia prináša, nie sú jednoduché. Odmietame však, aby ľudia, ktorí z rozličných dôvodov opúšťajú svoje domovy, boli zneužívaní na vytváranie atmosféry strachu, a boli predstavovaní ako hrozba len kvôli tomu, že sú z inej krajiny, inej farby pokožky či iného vierovyznania. Chceme preto poprosiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby vo svojich prejavoch, osobitne v súvislosti s nastávajúcimi  parlamentnými voľbami, neboli motivovaní strachom z neznámeho, ale úctou k životu v akejkoľvek jeho forme. Teda aj k životu cudzincov, migrantov, utečencov.