Potravinová a hmotná pomoc uľahčuje týždne v karanténe | Slovenská katolícka charita


Potravinová a hmotná pomoc uľahčuje týždne v karanténe a krízové situácie

pridal: charita | dátum: 12. apríla 2021 | kategória: Potravinová pomoc

Ešte v januári vyzdvihli zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity hmotnú a potravinovú pomoc, ktorú nám darovala spoločnosť Alza. Dokopy 8 paliet potravín a hygienických prostriedkov, ale aj ďalších hmotných darov, ako sú napr. záhradné potreby, rozdávame ľuďom v zložitej ekonomickej situácii.

Dar od firmy Alza doteraz poslúžil už stovkám rodín a jednotlivcom. V Komárne, ktorého občania sa kvôli vírusu Covid-19 v priebehu februára ocitli v karanténe, sme vyčlenili múku v objeme asi 200 kg a 20 kg výživy pre deti. Podobnú situáciu sme riešili v meste Dunajská Streda. O potravinovú pomoc nás požiadalo zastupiteľstvo mesta. Z kombinácie darov z Alzy a vlastných zdrojov bola vytvorená potravinová a hmotná pomoc pre približne 300 ľudí, ktorým karanténa neumožňovala pracovať a vychádzať z domova. Pre mnohých predstavuje výpadok mzdy naozaj závažný problém a akákoľvek pomoc – aj prostredníctvom potravín, im pomôže prežiť ťažké obdobie.

Drogéria aj potraviny z paliet od Alzy potešili rodiny v obciach na juhu Slovenska, ako sú napr. Patince, Chotín či Okoličná na Ostrove. Rodinám sme poskytli pracie prachy, šampóny, čistiace prostriedky, mydlá a ďalšie hygienické potreby. V rámci výjazdu sme navštívili pani Melindu, ktorá sama vychováva syna, pretože manžel je vo výkone trestu odňatia slobody. Sama platí poplatky okolo domu. Pomáhať sa jej snaží aj samotná obec, v ktorej so synom žije. Na odľahčenie rozpočtu sme jej pomohli 20 kg trvanlivých a 10 kg čerstvých potravín.

Trnavská arcidiecézna charita využíva dary z Alzy aj na prevádzku svojich služieb a zariadení. Nájdete medzi nimi Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova v Trnave, Centrum pomoci človeku v Piešťanoch či Dom pokojnej staroby v Cíferi.

Kuchynské spotrebiče aj linky a úložné skrine

Potravinová a hmotná pomoc uľahčuje život mnohým klientov zaradeným do projektu Siete pomoci. Ide o projekt Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorý v obmenách funguje aj v ostatných Charitách po celom Slovensku. Ľuďom v núdzi prináša presne tie veci, ktoré aktuálne potrebujú, no na ich zabezpečenie im chýbajú peniaze. Častokrát ide o nové kuchynské spotrebiče, zachovalé kuchynské linky či úložné skrine, oblečenie, školské pomôcky a písacie stoly pre deti, pomôcky pre novorodencov, ale aj potraviny a hygienické potreby.

Len vďaka darom od pomáhajúcich spoločností, ktorí sú partnermi Charity, a mnohým ľuďom, ktorí darované veci už nepotrebujú, no hľadajú pre ne zmysluplné využitie, pomáhame odstraňovať nedostatok v núdznych rodinách.

Viac informácií na nájdete stránkach diecéznych a arcidiecéznych Charít, ktoré pomáhajú po celom Slovensku.