POTRAVINOVÁ POMOC NA ZÁPADNOM SLOVENSKU UVIAZLA NA MŔTVOM BODE | Slovenská katolícka charita


POTRAVINOVÁ POMOC NA ZÁPADNOM SLOVENSKU UVIAZLA NA MŔTVOM BODE

pridal: wp-dev | dátum: 31. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Potravinová pomoc na západnom Slovensku viazne. Takmer 250 obcí v Bratislavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji sa zatiaľ sľubovanej múky ani cestovín nedočkalo. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zatiaľ k uvedenej situácii nezaujala oficiálne stanovisko.

Potravinová pomoc v podobe múky a cestovín na západnom Slovensku uviazla na mŕtvom bode. Takmer 250 obcí čaká už 3 mesiace na sľubované potraviny. Údajne je problémom akceptovanie nových distribučných skladov zo strany dodávateľa. Slovenská katolícka charita, ktorú PPA oslovila s ponukou na spoluprácu, zriadila sklady spoločne s Trnavskou arcidiecéznou charitou a Diecéznou charitou Rožňava a zabezpečila aj povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby mohli začať navážky potravín a ich distribúcia do obcí. „My sme splnili všetky podmienky, ktoré boli potrebné, posun celého procesu žiaľ už nemôžeme urýchliť, je to v kompetencii PPA“, uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity. „Napriek tomu, že sme do projektu vložili vlastnú energiu, finančné prostriedky a v neposlednom rade aj svoje dobré meno a organizačne pripravili všetko na spustenie distribúcie, do dnešného dňa nebolo dané nám ani dotknutým obciam žiadne oficiálne vysvetlenie vzniknutej situácie a čierny Peter sa nakoniec ocitol v našich rukách, pretože všetky obce sa teraz obracajú na nás,“ dodáva Gumulák.

Slovenská katolícka charita zabezpečila v júli 2011 tri nové sklady, ktoré mali byť zaradené do distribučnej siete oficiálnych skladov. Začala tiež komunikáciu s obcami a pripravila harmonogram navážok potravín. Ďalší posun v celej situácii už žiaľ charita nevie ovplyvniť, nakoľko koordinácia celého projektu na Slovensku je v kompetencii PPA. Termín ukončenia projektu sa blíži a všetky zúčastnené obce a mestá zapojené do projektu veria, že sa situácia vyrieši a sľúbené potraviny sa nakoniec k ľuďom dostanú. Slovenská katolícka charita v tejto veci plánuje osloviť aj ministra Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolta Simona, aby svojou osobnou intervenciou napomohol vyriešiť túto záležitosť.