Dobrovoľníci | Slovenská katolícka charita
           
               

Dobrovoľníci

Ak máte záujem byť dobrovoľníkom, kontaktujte koordinátora Tesco zbierky vo vašej diecéze.

Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc s oslovovaním darcov priamo v predajniach, nakladaní a vykladaní potravín, rozdávaní letákov. Hygienické prostriedky budú zabezpečené. Ďakujeme 🙂

Bratislavská arcidiecézna charita

koordinátor: Tomáš Torkoš, 0909250655, torkos@charitaba.sk

Trnavská arcidiecézna charita

koordinátor: Juraj Juríček, 0948887486, juraj.juricek@charitatt.sk

Diecézna charita Nitra

koordinátor: Juraj Baráth, 0903447577, juro.barat@gmail.com

Diecézna charita Banská Bystrica

koordinátor: Radoslav Bujdoš, 0904481980, radoslavbujdos@gmail.com

Diecézna charita Žilina

koordinátor: Mgr. Zuzana Kupčuliaková, 0915887164, charitaza@gmail.com

Spišská katolícka charita

koordinátor: Milan Rišš, 0911248665, milan.riss@caritas.sk

Diecézna charita Rožňava

koordinátor: Mgr. Michaela Nemcová, 0905746260, michaela.nemcova@caritas.sk

Gréckokatolícka charita Prešov

koordinátor: Ing. Erik Hartmann, 0909250620, materialna.pomoc@gkcharita-po.sk

Arcidiecézna charita Košice

koordinátor: Silvia Hrabčáková, 0910842955, silvia.hrabcakova@charita-ke.sk

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

koordinátor: Barbora Róth, 0907840222, roth.barbora@grkatke.sk