Komu pomáhame

  • rodinám v núdzi
  • matkám s deťmi
  • ľuďom, žijúcim na ulici
  • opusteným seniorom
  • tým, ktorí nás prosia o pomoc