Použitie zbierky na charitu za rok 2011 v rámci bratislavskej arcidiecézy | Slovenská katolícka charita


Použitie zbierky na charitu za rok 2011 v rámci bratislavskej arcidiecézy

pridal: wp-dev | dátum: 14. mája 2012 | kategória: Aktuality

Bratislavská arcidiecézna charita informuje o použití zbierky na Charitu za rok 2011.

Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste (to) neurobili.“ Mt. 25, 45

POUŽITIE ZBIERKY NA CHARITU V ROKU 2011

Účel použitia

Výška EUR

Spôsob použitia

Priama sociálna pomoc

9 401,75

mikulášske a vianočné darčeky pre seniorov, dotácia pobytu sociálne odkázaných klientov DS Charitas a ubytovne, sociálne pôžičky

Nákup materiálu

1 739,35

zdravotnícky materiál na prvé ošetrenie klienta, materiál na terapie pre klientov DSS, vybavenie jedálne, sprchovací vozík, manipulačný vozík pre osobnú hygienu klientov DS

Služby a energie

5 031,34

ADOS Charita príspevok na nájomné

Opravy a udržiavanie

60 164,33

Domov sociálnych služieb SAMARIA oprava strechy

Sprostredkovaná sociálna pomoc

20 868,97

ADOS Charita opatrovateľská služba

dotácia terénnej opatrovateľskej služby, (nie je podporená obcou alebo štátom)

19 912,65

ADOS Charita

dotácia terénnej ošetrovateľskej starostlivosti

SUMA EUR

117 118,39

V mene tých, ktorým pomáhame, aj v mene zamestnancov Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) Vám ďakujeme za Vašu duchovnú aj materiálnu a finančnú podporu.

Ďalšie podrobnosti sú vo Výročnej správe 2011 na www.charitaba.sk

S kresťanským pozdravom L.I.CH.!

Ing. Alojz Marek, v.r.

riaditeľ BACH