Povodne: Charita zaradí do finančnej pomoci zo zbierky aj rodiny z oblasti Prievidze a Handlovej | Slovenská katolícka charita


Povodne: Charita zaradí do finančnej pomoci zo zbierky aj rodiny z oblasti Prievidze a Handlovej

pridal: charita | dátum: 17. augusta 2010 | kategória: Aktuality

Charita pokračuje v pomoci po víkendových dažďoch v Prievidzi a Handlovej. „O možnej pomoci pre okolité obce sme diskutovali s farskými úradmi a sekretariátom primátora. Ponúkli sme im pomoc vo forme vysúšačov a dezinfekčných prostriedkov, ktoré by sme im chceli dodať v priebehu tohto týždňa. Momentálne čakáme na špecifikáciu požiadaviek miest a okolitých obcí“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Terénni pracovníci navštívia poškodené domácnosti v okolí Handlovej a Prievidze, ktoré budú pridané do existujúcej povodňovej databázy, aby im bola v ďalšej fáze odškodňovania poskytnutá finančná pomoc z prostriedkov zbierky Konferencie biskupov Slovenska a samostatnej zbierky Charity. Zber údajov vykonávajú pracovníci z partnerských organizácií – SKCH, združenia Človek v ohrození a Človek v tísni, ktorí navštevujú poškodené domácnosti a vypĺňajú formulár s údajmi o rozsahu škody a sociálnej situácii rodiny. Na základe údajov bude komisia prideľovať finančné prostriedky.

Slovenská katolícka charita pomáhala pri tohtoročných povodniach aj materiálne. Ľudia darovali Charite nábytok (gauč, stoličky, stoly, skrine); bytové zariadenie (sporáky, chladničky, mikrovlnné rúry, kanvice, rádia) a veci dennej potreby (pitnú vodu, potraviny, ošatenie). Vďaka týmto darom SKCH vypravila a rozdala dva kamióny materiálnej pomoci.

SKCH poskytla domácnostiam postihnutým záplavami materiálnu pomoc vo forme šatstva, nábytku, zariadenia do bytu, domácich spotrebičov a vecí dennej spotreby, ktoré nám ľudia doniesli do provizórneho skladu. Na takéto účely zriadila charita v Bratislave „Sklad solidarity CARITAS” aj s podporou Nadácie SPP. Materiál a nábytok zo skladu solidarity je následne distribuovaný a prerozdelený prevažne do obcí východného Slovenska. Dva návesy materiálnej pomoci pomohli obciam: Podolínec, Ľubica, Kežmarok, Markušovce, Smižany, Richnava, Kluknava, Spišské Vlachy, Letanovce, Betlanovce, Spišská Nová Ves, Kolinovce. Doteraz charity rozdala viac ako 500 kusov nábytku, spotrebičov a náradia.

Kedykoľvek je možné prispieť aj na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 170. Za prejavenú dôveru vám ďakujeme.