Požehnané veľkonočné sviatky | Slovenská katolícka charita


Požehnané veľkonočné sviatky

pridal: wp-dev | dátum: 14. apríla 2017 | kategória: Aktuality

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky.

Nech nádej veľkonočného rána prinesie nové svetlo a radosť aj do Vášho života.

Tím pracovníkov SKCH

Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“ (Mt 28, 5-6)