POZOR! Súťaž o DVD - Dar lásky pre Ugandu | Slovenská katolícka charita


POZOR! Súťaž o DVD – Dar lásky pre Ugandu

pridal: wp-dev | dátum: 3. septembra 2012 | kategória: Aktuality

Zapojte sa do súťaže Katolíckych novín o DVD – Dar lásky pre Ugandu už iba do 5. septembra 2012

Napíšte odpoveď na otázku:

Ako sa volá film Ivice Kúšikovej venovaný rehoľným sestrám, ktoré prežili likvidáciu svojich

kláštorov v čase totality v bývalom Československu? Odpovede posielajte do 5. septembra 2012 na adresuredakcie alebo e-mailom na kultura@katolickenoviny.sk.

List alebo e-mail označte heslom „Charita“. Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme desiatich výhercov, ktorým pošleme DVD Dar lásky pre Ugandu.

O filme – Dar lásky pre Ugandu

Ivica Kúšiková sa prostredníctvom dokumentárnych filmov snaží evanjelizovať. Najnovšiu snímku Dar lásky pre Ugandu nakrútila pred pár mesiacmi pre Slovenskú katolícku charitu (SKCh). Hlavnými protagonistkami dokumentu sú laická misionárka Margita Kačányiová a zdravotná sestra Catharine Riria, ktoré od roku 2011 spolupracujú so SKCh na výstavbe Centra pre HIV/aids postihnuté deti na severe Ugandy. Opisujú svoj život v rozvojovej krajine, ktorú v minulosti sužovala občianska vojna, dnes je to vírus HIV a ochorenie aids. Obe ženy sa snažia zvyšovať povedomie o tomto nebezpečenstve a zmierniť jeho dosahy na obyvateľstvo. Vo filme spoznávame osud dobrovoľníčky Agnes, ktorá je od roku 2000 HIV pozitívna, manžel jej zomrel a dve zo štyroch detí sú takisto poznačené rovnakou chorobou. Na záberoch zo severu Ugandy vidíme nehostinné podmienky, v ktorých tamojšie rodiny žijú. Snažia sa zabezpečiť obživu pre svoje domácnosti akýmkoľvek spôsobom. V každej rodine sa tam nachádza minimálne jeden človek nakazený vírusom HIV. Aj deti, ktoré problému nevedia čeliť. Práve pre ne má byť určené spomínané centrum v meste Adjumani. Niekoľko ráz vo filme odznejú dôvody vysvetľujúce potrebu dostavby centra. Generálny sekretár SKCh

Radovan Gumulák dodáva, že financie na stavbu sa zháňajú problematickejšie, keďže Uganda nepatrí

medzi prioritné krajiny pre Slovensko v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci – preto sa dielo podarí dokončiť len vďaka štedrosti ľudí zo Slovenska. Pred objektívom sa objavia sporoodeté deti, ktoré namiesto školských lavíc sedia pred hlinenými domami na prašnej ceste. Zazrieme aj Sally (tvár kampane SKCh),

je HIV pozitívna, nemá rodičov, starostlivosť o ňu a jej sestry prevzala stará matka. Diev ča sa uprene díva do kamery, hrá sa s darovanou bábikou, nepremýšľa o svojej chorobe. Podobných osudov možno rátať na tisíce. Tisícky darcov a darkýň zo Slovenska sa tento rok zapojili do pôstno- krabičkovej kampane SKCh, aby pomohli zabezpečiť lepšiu budúcnosť HIV-pozitívnym sirotám na severe Ugandy. Zbierka trvala od začiatku marca do konca mája 2012 a vyzbieralo sa takmer 55-tisíc eur. Centrum pre ugandské deti v meste Adjumani by mohlo byť dostavané koncom roka 2012. Jeho dostavbu možno stále podporiť finančným darom na účet 4008058424/7500 (ČSOB; SKCh Kapitulská 18, 814 15 Bratislava), variabilný symbol: 174.

Text: Božena Baluchová, Foto: archív charita