Pozvanie k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Pozvanie k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 5. februára 2020 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Každoročne začiatkom februára sa veriaci farností po celom svete schádzajú, aby sa spoločne modlili za obete obchodovania s ľuďmi a za ukončenie novodobého otroctva. Už šiesty ročník celosvetovej iniciatívy spoločnej modlitby i tento rok u nás organizuje Slovenská katolícka charita v zastúpení projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

Za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi stanovil pápež František 8. február, kedy slávime liturgickú spomienku na sv. Jozefínu Bakhitu, patrónku všetkých zotročených. Sv. Bakhita je rehoľníčka z Južného Sudánu, ktorá sama zažila veľkú bolesť a utrpenie, keď ju ako 9-ročnú uniesli a opakovane predávali do otroctva. Sv. Otec nás týmto vyzval k pozornosti voči hrozbe, ktorá len zdanlivo patrí do minulosti, a k podpore obetiam, ktoré sa po traumatizujúcej skúsenosti len veľmi ťažko dokážu zaradiť naspäť do života. Jeho želaním bolo, aby sa modlitba za ukončenie novodobého otroctva rozšírila do celého sveta.

Slovenská katolícka charita v reakcii na výzvu Sv. Otca každoročne v Bratislave organizuje spoločnú modlitbu za obete obchodovania a k zapojeniu sa pozýva aj farnosti a spoločenská z celého Slovenska. Tento rok bude modlitby vysielať internetové Rádio Mária Slovensko 8.2. 2020 o 9.00. Pripojiť sa k modlitbám bude možné aj cez charitný Facebook .

Pozvanie k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi
Záujem o spoločnú modlitbu každý rok rastie, čo prispieva k prevencii vzniku nových obetí.

V prenose odznejú Taizé spevy, už tradične v podaní zboru Chorus Salvatoris, a svedectvá zachytené vlastnými slovami obetí, ktorým Slovenská katolícka charita poskytla pomoc. Súčasťou modlitby budú prosby za konkrétnych klientov, dobrodincov, pomáhajúcich pracovníkov, ale tiež za páchateľov zločinu obchodovania s ľuďmi.

Slovenská katolícka charita prostredníctvom projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818*, poskytuje priamu pomoc obetiam a so zámerom prevencie šíri povedomie o možných nástrahách, najmä medzi sociálne slabšími a zraniteľnými skupinami v rizikových oblastiach Slovenska. Ak chcete podporiť aktivity tohto projektu a obete obchodovania s ľuďmi, môžete tak spraviť aj zaslaním finančnej pomoci na účet organizácie. Dar bude použitý na jej ďalšie aktívne pôsobenie a podporu obetí.

Viac informácií o výzve k spoločnej modlitbe a projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi nájdete na www.obchodsludmi.sk.

* Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.