Pozvánka na kurz Validácia podľa NAOMI FEIL v opatrovateľskej starostlivosti I. časť | Slovenská katolícka charita


Pozvánka na kurz Validácia podľa NAOMI FEIL v opatrovateľskej starostlivosti I. časť

pridal: wp-dev | dátum: 8. marca 2016 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita („SKCH“) organizuje v dňoch 14. až 15. marca 2016 akreditovaný kurz Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – Validácia podľa NAOMI FEIL v opatrovateľskej starostlivosti I. časť, ktorý sa uskutoční v priestoroch SKCH na Kapitulskej ulici č. 18 v Bratislave.

Cieľom kurzu Validácia podľa Naomi Feil je:

– zoznámiť sa s konceptom Validácie podľa Naomi Feil, jeho teoretickými východiskami a s komunikačnými technikami,

– porozumieť stavom dezorientácie a ich pozadiu,

– naučiť sa rozlišovať validáciu od ostatných metód používaných v kontakte s dezorientovanou osobou ako napr. orientácia v realite, odvrátenie pozornosti a pod.

Lektorkou pripravovaného kurzu bude Mgr. Mária Wirth, PhD., certifikovaná VTI trénerka Validácie podľa Naomi Feil, liečebná pyschologička, s dlhoročnými skúsenosťami s ľudmi s demeciou a prácou s ich rodinami, okrem Slovenska pôsobí aj v Českej republike.

Prihláška a viac informácií tu.