Pozvánka na pracovné raňajky pre novinárov k ukončeniu projektu v Gruzínsku | Slovenská katolícka charita


Pozvánka na pracovné raňajky pre novinárov k ukončeniu projektu v Gruzínsku

pridal: wp-dev | dátum: 8. decembra 2011 | kategória: Aktuality

Pracovné raňajky pre novinárov na tému

Prezentácia výsledkov projektu podpory rodín presídlencov v Gruzínsku financovaného z programu SlovakAid

pri príležitosti ukončenia projektu „Podpora adaptácie a na mieru šitá pomoc pri integrovaní rodín presídlencov v regióne Khobi v Gruzínsku“ za účasti zástupcov Ministerstva pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska.

v piatok, 9. decembra 2011 o 10:00 hodine v priestoroch Slovenskej katolíckej charity (Kapitulská 18, Bratislava)

Pracovné raňajky pre novinárov sa konajú za účasti 2 zástupcov Ministerstva pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska, Medei Gugeshashvili a Ekaterine Gabodze, zástupcov rodín presídlencov Davit Gigani a projektového pracovníka Batalbi Kordzaia.

Súčasťou bude i predstavenie výsledkov projektu SKCH v Gruzínsku a malá výstava fotografií z projektu. Projekt, ktorý sumou viac ako 150-tisíc eur podporila vláda SR z prostriedkov SlovakAid pomáha gruzínskym presídlencom z Abcházska, ktorí museli utiecť po vojenskom konflikte s Ruskom v roku 2008. Vďaka projektu sa rodinám presídlencov zlepšili podmienky na bývanie a živobytie formou poľnohospodárskej výroby.

Program:

1. Privítanie hostí a úvodný príhovor: Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH

2. Príhovor riaditeľa SAMRS, Ing. Michal Baláž

3. Príhovor zástupcov Ministerstva pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska, Medea Gugeshhashvili, Ekaterine Gabodze

4. Predstavenie vzájomnej spolupráce a pohľad na zahraničnú pomoc očami zástupcu rodín presídlencov Davit Gigani a projektového pracovníka Batalbi Kordzaia

5. Priestor na otázky a rozhovory