POZVÁNKA na tlačovú konferenciu | Slovenská katolícka charita


POZVÁNKA na tlačovú konferenciu

pridal: wp-dev | dátum: 28. augusta 2015 | kategória: Aktuality

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenská katolícka charita a Evanjelická diakonia organizujú tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční
1.9.2015 v kaviarni Parlamentka, Nám. Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.

Začiatok tlačovej konferencie: 11.oo hod.
Téma tlačovej konferencie: “Sociálne služby sú pre mnohých ľudí nedostupné”

Osem rokov politici nevyriešili problém financovania sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorý spôsobuje:

  • to, že sú sociálne služby pre mnohých seniorov nedostupné,
  • že občan čaká na prijatie do samosprávneho zariadenia mesiace aj roky,
  • že občan čaká na príspevky mesiace a mnoho krát sa pomoci nedožije.

Otvárame tieto problémy, ktoré pramenia zo zlej legislatívy. Zákon umožňuje, aby bola porušovaná Ústava SR:

  • občan nedostane primeranú pomoc keď ju potrebuje,
  • sú zvýhodňovaní občania umiestnení vo verejných zariadeniach a nie je zaručená rovnosť pri využívaní verejných zdrojov pri financovaní sociálnych služieb,
  • reálne nie sú preplácané ošetrovateľské výkony v zariadeniach sociálnych služieb a porušuje sa tak právo občana na bezplatné.