POZVÁNKA: Spoločná púť SKCH v Levoči | Slovenská katolícka charita