Pozývame MAPOVAŤ DOBROtu na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Pozývame MAPOVAŤ DOBROtu na Slovensku

pridal: charita | dátum: 8. júna 2018 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita má už 91 rokov v centre pozornosti pomoc núdznemu človeku bez rozdielu. O akú pomoc ide? Kto za touto prácou stojí? Spoločne s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami pozýva verejnosť na vzájomný dialóg a osobné stretnutie na celom Slovensku počas Národného týždňa charity (10. – 16. júna).

Mottom Slovenskej katolíckej charity je byť Blízko pri človeku. Počas Národného týždňa charity chce byť blízko pri všetkých. „Stále sa stretávame s rôznymi podobami chudoby a núdze. Či už ide o dieťa, ktoré z rozličných dôvodov opustili rodičia; o starkého, ktorému chcú jeho deti zabezpečiť dôstojné posledné dni života. Alebo sa mladý muž svojim hýrivým spôsobom života dostal až na ulicu. Každému podáva Slovenská katolícka charita pomocnú ruku. Rozhodli sme sa zorganizovať Národný týždeň charity s cieľom, aby každý človek v núdzi vedel, kde sa môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a tiež, aby ľudia ochotní pomáhať vedeli, kde sú potrební a očakávaní. Touto iniciatívou chceme pozvať Slovákov do dialógu s dobrými ľuďmi, ktorí podávajú pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitnú na perifériách,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

 

V týždni od 10. júna bude možné vo vyše 20-tich mestách na Slovensku spoznať a stretnúť sa s tými, ktorí denne dávajú svoj čas a talenty pre pomoc núdznym. Konkrétne aktivity v jednotlivých mestách je možné nájsť na našej stránke.