Pozývame vás na výstavu obrazov Fera Guldana v Sklade solidarity | Slovenská katolícka charita


Pozývame vás na výstavu obrazov Fera Guldana v Sklade solidarity

pridal: wp-dev | dátum: 20. augusta 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: Fero Guldan

Ako možno prepojiť výtvarné umenie a problematiku (ne)dodržiavania ľudských práv, konkrétne slovenské vyhnanstvá v historickom kontexte? Odpoveď ponúkne vernisáž výstavy 12 obrazov 12 exodov výtvarníka Fera Guldana koncom augusta v špecifickom priestore Skladu solidarity v bratislavskej Petržalke pod záštitou Slovenskej katolíckej charity.

Dňa 23. augusta 2012 o 16:00 sa v priestoroch Skladu solidarity Slovenskej katolíckej charity na Jasovskej 6 v bratislavskej Petržalke uskutoční vernisáž výstavy obrazov Fera Guldana s názvom „XI-e Nevyženieš!“, ktorá bude pozostávať z 12 obrazov – 12 exodov, zobrazujúcich slovenské vyhnanstvá v historickom kontexte. Účasť na vernisáži, ako aj prednesenie krátkych príspevkov na tému: „Ľudské práva: lesk a bieda tejto agendy – tu a teraz“ (ktorá úzko súvisí so zobrazovanými a vystavovanými vyhnaniami) prisľúbilo niekoľko verejne činných Slovákov a Sloveniek. Dané osobnosti majú k prezentovanej problematike blízko a patria medzi blízkych ľudí autora výstavy. Na vernisáž i samotnú výstavu je pozvaná široká verejnosť.

Výtvarník Fero Guldan aktívne spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) už niekoľko rokov. Začiatkom leta vytvoril napríklad jedinečný výtvarný návrh, ktorý bude aktivity charity sprevádzať až do konca roka 2012 – keďže ide o zapojenie sa do Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity a prezentáciu osvetovo-edukatívnej kampane: „Starnúť neznamená prestať žiť“, venovanú seniorom v SR a (nielen aktívnemu) starnutiu. Aj v najnovšom súbore malieb Fero Guldan spracováva ľudsko-právnu problematiku.

K vytvoreniu konceptu 12 slovenských vyhnanstiev si Guldan prizval splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Polláka.Jeho prvé dielo, prvé vyhnanstvo sa vracia na prelom 19. a 20. storočia, keď Slováci odchádzali za prácou do USA – šlo o veľkú atlantickú migráciu. V ďalších obrazoch možno rozpoznať osudové osmičky v histórii Československa, neskôr Slovenska (1918, 1948 aj 1968), pričom nevynecháva ani obdobie dvoch svetových vojen, kolektivizácie, normalizácie a vyhnanstvo rehoľníkov z roku 1950. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák pripomína, že: „Posledný obraz datuje vyhnanstvo do nedávnej minulosti, do roku 1990, keď začali (nie celkom dobrovoľne) odchádzať Rómovia na západ. Odchodov za prácou či násilných odsunov obyvateľov našej krajiny – pre ich pôvod, farbu pleti, etnickú príslušnosť či vierovyznanie bolo v histórii nášho národa dosť na to, aby si ľudia začali uvedomovať podstatu problému. Práve na príčiny aj dôsledky slovenských vyhnanstiev poukazuje aktuálny súbor diel: ‚XI-e Nevyženieš!’ Fera Guldana.”

Gumulák zároveň vyzdvihuje Guldanovu voľbu priestoru, kde sa vernisáž uskutoční. Sklad solidarity v bratislavskej Petržalke poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi a sociálne znevýhodneným osobám, dočasne sa tiež využíva na uskladnenie humanitárnej pomoci v prípade prírodných katastrof. Fero Guldan zdôvodňuje svoj výber: „Charitný Sklad solidarity nechce byť len zberňou šatstva a prebytočných vecí, ale je miestom, ktoré v sebe nesie odkaz ľudskej solidarity – lebo darovať znamená pomáhať. Nesmieme zabúdať na ľudí na okraji spoločnosti, ľudí bez domova, bez rodiny, bez zamestnania – ktorí v minulosti jedno z týchto vyhnanstiev na vlastnej koži pravdepodobne prežili.“ SKCH sa snaží služby a poslanie Skladu solidarity predstaviť širšej verejnosti aj prostredníctvom tejto vernisáže. Guldanova výstava v špecifickom priestore upozorňuje na (ne)dodržiavanie ľudských práv, ako aj úlohu charity pri riešení tohto problému.

Viac o priebehu vernisáže si môžete prečítať tu:

Význam Guldanovej výstavy a Skladu solidarity vyzdvihli slovenské osobnosti