Právnické osoby (firmy) | Slovenská katolícka charita
           
               

Právnické osoby (firmy)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (vypĺňate online) sú v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme vám predvyplnili. Potvrdenie o podaní daňového priznania pre PO (kliknite pre stiahnutie).

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2023 na svoj daňový úrad.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1% z dane.

Potrebné údaje, ak si vypĺňate svoje formuláre:
IČO: 00179132 (zarovnáva sa sprava)
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
Názov: Slovenská katolícka charita
Ulica: Kapitulská
Číslo: 308/18
PSČ: 814 15
Obec: Bratislava