Právnické osoby (firmy)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (kliknite pre stiahnutie) sú v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme vám predvyplnili. Potvrdenie o podaní daňového priznania pre PO (kliknite pre stiahnutie).

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

Termín podania daňového priznania a zaplatenia dane sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1% z dane.