Právny expert / právny poradca | Slovenská katolícka charita


Právny expert / právny poradca

pridal: wp-dev | dátum: 23. novembra 2015 | kategória: Aktuality

Právny expert / právny poradca

Slovenská katolícka charita

Miesto práce: Košice

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Poskytovanie právneho poradenstva v nasledovných oblastiach:

– pobyt (typy a podmienky pobytu na Slovensku)

– zamestnanie (postup pri získaní alebo predĺžení povolenia na zamestnanie, pracovný pomer, pracovná zmluva a pod.)

– podnikanie (podmienky a druhy podnikania na Slovensku, postup pri začatí podnikania a pod.)

– rodina (zlúčenie rodiny, uzavretie manželstva a pod.)

– bývanie (ohlasovanie pobytu, vlastníctvo nehnuteľností, prenájom bytu a pod.)

– zdravotná starostlivosť a zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie

– vzdelávanie (prístup k vzdelaniu, uznávanie dosiahnutého vzdelania, nostrifikácia a pod.)

– štátne občianstvo (podmienky a postup na získanie občianstva a pod.)

Termín nástupu

  1. December 2015

Iné výhody

5 týždňov dovolenky

Druh pracovného pomeru

Pracovná zmluva – polovičný úväzok

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky na uvedenú pracovnú pozíciu, pošlite nám svoj štruktúrovaný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku ako aj súhlas so spracovaním a poskytnutím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na veľký počet žiadostí žiaľ nie je možné odpovedať všetkým uchádzačom. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov.

Požiadavky na zamestnanca

– Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

– Aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom ( úroveň B2) je podmienkou

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky

Skúsenosti a znalosť azylového práva výhodou, ochota pracovať s cudzincami a osobami z iného kultúrneho prostredia

Stručná charakteristika organizácie

Slovenská katolícka charita (SKCH) ako neštátna nezisková organizácia poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Humanitárna a rozvojová pomoc, poskytovanie sociálnych doma aj v zahraničí, zdravotníckych a vzdelávacích služieb ľuďom v núdzi.

Adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, Kontaktná osoba: Mgr. Jana Verdura, E-mail: verdura@charita.sk, http://www.charita.sk