Právny expert / právny poradca | Slovenská katolícka charita


Právny expert / právny poradca

pridal: wp-dev | dátum: 10. apríla 2015 | kategória: Aktuality

Právny expert / právny poradca

Slovenská katolícka charita

Miesto práce: Bratislava, Košice

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Poskytovanie právneho poradenstva v nasledovných oblastiach:

– pobyt (typy a podmienky pobytu na Slovensku)

– zamestnanie (postup pri získaní alebo predĺžení povolenia na zamestnanie, pracovný pomer, pracovná zmluva a pod.)

– podnikanie (podmienky a druhy podnikania na Slovensku, postup pri začatí podnikania a pod.)

– rodina (zlúčenie rodiny, uzavretie manželstva a pod.)

– bývanie (ohlasovanie pobytu, vlastníctvo nehnuteľností, prenájom bytu a pod.)

– zdravotná starostlivosť a zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie

– vzdelávanie (prístup k vzdelaniu, uznávanie dosiahnutého vzdelania, nostrifikácia a pod.)

– štátne občianstvo (podmienky a postup na získanie občianstva a pod.)

Termín nástupu

  1. jún 2015

Iné výhody

Jeden týždeň dovolenky navyše

Druh pracovného pomeru

Pracovná zmluva – polovičný úväzok 92 hodín mesačne

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky na uvedenú pracovnú pozíciu, pošlite nám svoj štruktúrovaný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku ako aj súhlas so spracovaním a poskytnutím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na veľký počet žiadostí žiaľ nie je možné odpovedať všetkým uchádzačom. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

– Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

– Aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom ( úroveň B1) je podmienkou

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky

Skúsenosti a znalosť azylového práva, ochota pracovať s cudzincami a osobami z iného kultúrneho prostredia

Stručná charakteristika organizácie

Slovenská katolícka charita (SKCH) ako neštátna nezisková organizácia poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Humanitárna a rozvojová pomoc, poskytovanie sociálnych doma aj v zahraničí, zdravotníckych a vzdelávacích služieb ľuďom v núdzi.

Adresa

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Radovan Gumulák
E-mail: generalny.sekretar@charita.sk

http://www.charita.sk