Prax ukazuje, že novela zákona o sociálnych službách ohrozuje existenciu neverejných zariadení | Slovenská katolícka charita


Prax ukazuje, že novela zákona o sociálnych službách ohrozuje existenciu neverejných zariadení

pridal: charita | dátum: 14. februára 2018 | kategória: Slovensko

Spišská Kapitula, 13. 2. 2018 – Na pravidelnom stretnutí generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity s riaditeľmi diecéznych Charít sa okrem iného riešila krízová situácia financovania zariadení poskytujúcich sociálne služby po prijatí novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Pri tejto príležitosti poslali otvorený list všetkým predsedom samosprávnych krajov Slovenska.

Už koncom septembra 2017, keď sa diskutovalo o novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z dielne rezortu práce v rámci druhého čítania, upozorňovali riaditelia Charít na jej likvidačný dopad na poskytovateľov sociálnych služieb. Slovenská katolícka charita ako najväčší poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku upozorňuje na nerovnoprávne postavenie všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Neverejní poskytovatelia sa po prijatí tejto novely nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii s reálnou hrozbou ukončenia poskytovania viacerých sociálnych služieb.

Jedným konkrétnym príkladom je pokrytie mzdových nákladov. Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby pre neverejných poskytovateľov s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá určuje použitie  finančných prostriedkov, vykrýva iba časť mzdových nákladov. Pričom zmluva o spolufinancovaní samosprávneho kraja s tým istým poskytovateľom na rovnaký druh služby neumožňuje použiť prostriedky na dofinancovanie mzdových nákladov nepokrytých zmluvou s Ministerstvom.

Preto sa Rada Slovenskej katolíckej charity rozhodla osloviť predsedov samosprávnych krajov otvoreným listom, v ktorom upozorňuje na situáciu nespravodlivého a nerovnoprávneho postavenia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pri uzatváraní zmlúv na rok 2018 a žiada o nápravu.