Preč s chudobou pomocou „zdravej spolupráce“ | Slovenská katolícka charita


Preč s chudobou pomocou „zdravej spolupráce“

pridal: charita | dátum: 14. júla 2010 | kategória: Aktuality

Chudoba je pliagou, s ktorou je nutné skoncovať – takúto spoločnú výzvu vydali európske cirkvi, ktoré sa stretli 9. júla v Bruseli aj za účasti zástupcu Európskej komisie zodpovedného za prácu a sociálne otázky – Lászla Andora. Biskupi potvrdili veľký záujem kresťanských cirkví Európy bojovať s chudobou a sociálnym vylúčením, ktoré sa majú prejaviť či už prostredníctvom každodennej konkrétnej práce, ako aj v podporovaní globalizácie solidárnosti medzi európskymi národmi. Zdôraznili pritom potrebu „zdravej spolupráce“ tam, kde sa uznáva, že „dobré usporiadanie spoločnosti musí byť zakorenené v autentických etických a civilných hodnotách, čo možno najlepšie rozdelených medzi obyvateľov a sociálnu oblasť.“ Ako v závere biskupi podotýkajú, „projekt Európy, ako spoločného domova európskych národov sa potvrdí v budúcich rokoch ak európske inštitúcie budú vedieť pozitívnym spôsobom odpovedať na výzvy týkajúce sa chudoby, ktorá je ešte stále tak škandalózne prítomná na tomto tak bohatom kontinente.“ (zdroj: TK KBS)

Začnime pridaním svojho podpisu do petície proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu tu.