Presídlenci v Gruzínsku viac sebestační vďaka projektu Slovenskej katolíckej charity | Slovenská katolícka charita


Presídlenci v Gruzínsku viac sebestační vďaka projektu Slovenskej katolíckej charity

pridal: wp-dev | dátum: 23. júla 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: SKCH a MZV SR

Po júnovom monitoringu projektov v Gruzínsku zavládla obojstranná spokojnosť u pracovníčok a pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí SR aj Slovenskej katolíckej charity. Charita totiž pomáhala rodinám vnútorných presídlencov v regióne Zugdidi účinne.

V júni 2012 delegácia Ministerstva zahraničných vecí SR vycestovala do Gruzínska na monitoring – z dôvodu evaluácie výsledkov projektu Slovenskej katolíckej charity (SKCH), finančne realizovaného z grantovej schémy podpory SlovakAid. Charita v roku 2011 účinne pomáhala presídlencom gruzínskej národnosti, ktorí sa museli po gruzínsko-abcházskom ozbrojenom konflikte v rokoch 1991 až 1993 nútene presúvať z novovzniknutej nezávislej Abcházskej republiky do inej časti Gruzínska.

Projekt mal dva základné ciele: zabezpečiť zlepšenie socio-ekonomických podmienok zraniteľných rodín presídlencov, ich integráciu do lokálnej spoločnosti; a vypracovať stratégiu pre pridelenie pomoci pre presídlencov v regiónoch Gruzínska. Dôležité bolo vytvorenie metodiky a konkrétnych odporúčaní pre regionálne inštitúcie v Gruzínsku, pracujúce s utečencami. „Dokumenty sú už v v súčasnosti využívané Ministerstvom pre presídlencov, utečencov a bývanie v Gruzínsku a Regionálnym centrom pre presídlencov v regióne Zugdidi, do ktorého patrí aj naša cieľová komunita – nachádzajúca sa v meste Khobi (v časti Thorsa),“ pripomína Radovan Gumulák – generálny sekretár SKCH a zároveň projektový manažér projektu.

Pracovníci a pracovníčky Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci vyjadrili veľkú spokojnosť s výsledkami projektu SKCH. Bola vyzdvihnutá vysoká úroveň spolupráce partnerov projektu a veľká miera zúčastňovania sa komunity na aktivitách, ako aj celková informovanosť okolitej verejnosti o projekte a pozitívny ohlas medzi inštitúciami na miestnej i regionálnej úrovni. V danej lokalite pôsobí zatiaľ len veľmi málo poskytovateľov pomoci, čo ešte umocňuje význam projektu SKCH v regióne Zugdidi.

Projektová koordinátorka projektu Júlia Aguado zo SKCH pripomína: „Jednou z priorít bolo zlepšenie doterajších podmienok bývania presídlencov a dobudovanie infraštruktúry. Napriek tomu, že gruzínska vláda zabezpečila v tejto odľahlej časti západného Gruzínska presídlencom provizórne bývanie, komunita sa ocitla v domoch bez elektriny, kúrenia či prívodu pitnej vody. Prostredníctvom tohto projektu sa nám podarilo vybudovať vodovod na pitnú vodu pre centrum Thorsa. Vybudovali sme aj 12 komínov na bytových domoch, ktorých rýchla dostavba zabezpečila, aby rodiny (a hlavne deti) netrpeli chladom počas zimných mesiacov.“ V rámci projektu sa podnikli úspešne aj aktivity, zamerané na rozvoj poľnohospodárskych a marketingových zručností presídlencov. Experti projektu vypracovali, preložili do gruzínčiny a rozdistribuovali medzi rodiny stručnú príručku „dobrej poľnohospodárskej praxe“. Prijímatelia pomoci sa naučili obrábať ornú pôdu, sadiť a zbierať vybrané plodiny. „Z jesennej úrody si dokázali zabezpečiť sebestačnosť a dokonca niektoré produkty aj predali,“ dodáva Júlia Aguado zo SKCH.

Zaujímavou bola spolupráca medzi vybranými slovenskými a gruzínskymi farmárskymi rodinami. Obyvatelia obce Lokca na Orave prostredníctvom dvoch zbierok „Cukrík pre Gruzínsko“ (zapojenie detí z Lokce do aktivity šetrenia finančných prostriedkov) a „Zrno pre Gruzínsko“(príspevky dospelých ľudí z Lokce do aktivít na podporu pestovania plodín v Khobi) zabezpečili pre rodiny presídlencov osivo, hnojivo a pohonné hmoty do traktora. Medzi rodinami z Khobi a rodinami z Lokce boli počas projektu vytvorené partnerstvá, ktoré naďalej pretrvávajú. Aj takto je zabezpečená dlhodobá udržateľnosť projektu aj po jeho skončení.