Prevencia môže zachrániť život | Slovenská katolícka charita


Prevencia môže zachrániť život

pridal: wp-dev | dátum: 1. decembra 2017 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb. Neustále pribúdajú jeho nové formy – čo okrem iného sťažuje prácu polície a vyšetrovanie prípadov. V boji proti tomuto zločinu má veľký význam práve prevencia u skupín, ktoré sú najviac zraniteľné.

V rámci prevenčných aktivít projektu sme prijali pozvanie od CPPPa P Lučenec (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) na vedenie workshop-u pod názvom „STOP obchodovaniu s ľudmi“ pre koordinátorov prevencie pôsobiacich na ZŠ a SŠ.

Účastníkom workshop-u bol v úvode predstavený projekt Stop obchodovaniu s ľudmi a jeho aktivity. Mali možnosť bližšie dozvedieť sa o problematike obchodovania s ľudmi, jeho mechanizme, technikách a spôsobe fungovania obchodníkov, ale aj o tom, kto sa načastejšie stáva ich obeťou. Prostredníctvom rôznych aktivít dokázali sami definovať pojem obchodovania s ľudmi z trestnoprávneho hľadiska, rozlíšiť jednotlivé jeho formy. Cez prezentované štatistické údaje mohli nahliadnuť na obchodovanie s ľudmi z domáceho ale aj globálneho hľadiska, vyčítať jeho dynamiku a trendy. Práve cez uvedomenie si stúpajúcej tendencie obchodu s ľudmi, boli povzbudení jednak sprostredkovať túto neľahkú tému ďalej a takisto vysielať signál do spoločnosti, že obchod s ľudmi je stále prítomný a týka sa každého z nás.

Viac informácie o projekte nájde na našej stránke. Sledovať nás môžete aj na faceboku.