Prezident Caritas Europa chce väčšiu zapojenosť Slovenska do boja proti chudobe | Slovenská katolícka charita


Prezident Caritas Europa chce väčšiu zapojenosť Slovenska do boja proti chudobe

pridal: wp-dev | dátum: 31. mája 2012 | kategória: Aktuality

Foto: Caritas Internationalis

Pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie o boji proti hladu vo Viedni navštívia Bratislavu Prezident Caritas Europa Mons. Erny Gillen spolu s generálnym sekretárom J.N.Mayerom. Osobne sa stretnú s predsedom Konferencie biskupov Slovenska J. E. Mons. Stanislavom Zvolenským a Radovanom Gumulákom, generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity (SKCH), ktorá je členom siete Caritas Europa.

Diskutovať budú o prehĺbení spolupráce v rámci Európy a väčšom zapojení sa Slovenskej katolíckej charity do aktivít zameraných na odstránenie chudoby a sociálnej inklúzie. Dotknú sa aj otázky pomoci rómskej komunite a možností na spoluprácu pri sociálnej inklúzii Rómov. „Finančná kríza priniesla množstvo výziev, na ktoré musia katolícke charity reagovať. Zvyšujúca sa nezamestnanosť a zhoršujúca sa ekonomická situácia zvyšujú aj tlak na charitatívne organizácie, ktoré tiež musia zintenzívniť svoje úsilie v pomoci ľuďom v núdzi. Týmto výzvam môžeme čeliť lepšie, ak budeme zjednotení a budeme spolupracovať na celoeurópskej úrovni,“ dodáva generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Delegácia sa v Bratislave zdrží len jedno popoludnie, potom sa vráti do Viedne, kde sa zúčastnia medzinárodného kongresu „Budúcnosť bez hladu“, ktorý podporil aj bývalý generálny tajomník OSN, Kofi Anan a Caritas Europa je jeho spoluorganizátorom. Kongres, ktorý sa v rakúskej Viedni uskutoční 1. a 2. júna 2012, je zameraný na otázky boja proti hladu a svetovej bezpečnosti potravín. Delegáti z celého sveta budú diskutovať o štrukturálnych príčinách hladu a možnostiach humanitárnej intervencie, a taktiež sa budú snažiť nájsť globálne riešenie, prečo 925 miliónov ľudí na svete trpí hladom.

Caritas Europa je sieť organizácií, ktorá zastrešuje takmer päťdesiat charít zo 46 štátov Európy. Vo svojej činnosti sa orientuje na otázky týkajúce sa chudoby, sociálneho vylúčenia, migrácie a azylovej problematiky v Európe, jej cieľom je aj ovplyvňovanie práce mienkotvorcov a politických činiteľov. Taktiež sa aktívne spolupodieľa na humanitárnej a rozvojovej pomoci v krajinách na celom svete. Caritas Europa sa výmenou skúseností a odborných znalostí v rámci svojich členských charít snaží zabezpečiť efektívnosť a udržateľnosť spolupráce medzi jednotlivými organizáciami v sieti Caritas.