PREZIDENT CARITAS JAPONSKO VYJADRUJE VĎAČNOSŤ ZA POMOC | Slovenská katolícka charita


PREZIDENT CARITAS JAPONSKO VYJADRUJE VĎAČNOSŤ ZA POMOC

pridal: charita | dátum: 7. apríla 2011 | kategória: Aktuality

Charitní dobrovoľníci pripravujú jedlo pre ľudí, ktorí boli zasiahnutí zemetrasením a následnou vlnou tsunami v Japonsku Foto: Caritas Japan

Prezident Caritas Japonsko, katolícky biskup Isao Kikuchi úprimne ďakuje všetkým členom v medzinárodnej sieti Caritas, ktorí sa zapojili do pomoci a rovnako vyjadruje vďačnosť aj všetkým ľuďom, ktorí prejavili ochotu podporiť Japonsko v čase nešťastia modlitbami alebo finančnými darmi. „Obrovské množstvo emailov, ktoré sme dostali v našom úrade v Tokiu, nám pripomenulo, že nežijeme v samote, ale v solidarite“, uvádza prezident Caritas Japonsko Isao Kikuchi.

Napriek tomu, že Japonsko je krajinou s vysokým ekonomickým rastom a vláda je zvyčajne pripravená reagovať na rôzne katastrofy, v prípade dôsledkov tohto zemetrasenia a následnej vlny tsunami to bolo iné. Pomoc zo strany Caritas z celého sveta je preto nevyhnutná, aby sa mohli prijať a následne aj uskutočniť konkrétne kroky pomoci v tejto oblasti. Biskup Isao Kikuchi, prezident Caritas Japonsko a zároveň prezident Caritas Ázia, hovorí, že aj keď obyvatelia boli na možnú vlnu tsunami čiastočne pripravení, ani samotní vedci nepredpokladali, že jej sila presiahne všetky očakávania a dopad bude taký ničivý. Biskup ďalej vyzýva členov medzinárodnej siete Caritas ku návšteve postihnutých oblastí, akonáhle sa začne život v krajine vracať do normálu, aby mohli popri vládnemu úsiliu o obnovu miest a obcí, poskytnúť duchovnú a psychologickú podporu všetkým ľuďom, ktorí sú už teraz poznačení týmto nešťastím. Caritas Japonsko zatiaľ poskytuje prístrešie a prikrývky pre evakuované osoby v prefektúre Yamagata a vývarovňu na severe Sendai. Viaceré farnosti poskytli zázemie pre prácu dobrovoľníkov. Prezident Caritas Japonsko a Ázia hovorí: „My sme vždy s ľuďmi. Boli sme tam pred katastrofou, počas nej i po katastrofe. Nie sme len návštevníkmi, ale vždy sme súčasťou miestnej komunity, a to je unikátna vlastnosť Charity.“

Slovenská katolícka charita, ktorá sa pridala ku spoločnému úsiliu siete Caritas na pomoc Japonsku, doteraz vo verejnej zbierke vyzbierala 27 800 EUR. Tie koncom apríla odošle svojej partnerskej organizácii Caritas Japonsko. Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je stále možné do 30. apríla dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500v ČSOB, variabilný symbol 176. Názov účtu je Slovenská katolícka charita.