PREZIDENT CHARITY VYZÝVA K SOLIDARITE S OBEŤAMI ZEMETRASENIA V JAPONSKU | Slovenská katolícka charita


PREZIDENT CHARITY VYZÝVA K SOLIDARITE S OBEŤAMI ZEMETRASENIA V JAPONSKU

pridal: wp-dev | dátum: 21. marca 2011 | kategória: Aktuality

foto: REUTERS/YOMIURI Courtesy AlertNet.org

Prezident Slovenskej katolíckej charity Mons. Štefan Sečka vyjadruje svoj hlboký zármutok nad nešťastím, ktoré v piatok postihlo Japonsko a vyzýva veriacich ku modlitbe. „Ako kresťania môžeme vyjadriť našu solidaritu s obeťami zemetrasenia a tsunami okrem finančnej pomoci aj formou modlitby. Stojme preto v modlitbách pri tých, ktorí teraz prežívajú svoje najťažšie chvíle“, uviedol Mons. Sečka.

V Japonsku v meste Nagoya pôsobia aj dvaja slovenskí misionári zo Spoločnosti Božieho Slova (SVD) – P. Pavol Filadelfi SVD a diakon Jakub Rajčáni SVD, ktorí ihneď po nešťastí informovali, že sú v poriadku a mesto, v ktorom sa nachádzajú, nebolo priamo zasiahnuté, cítiť bolo len jemné záchvevy.

Slovenská katolícka charita (SKCH) dostáva pravidelné aktuálne informácie od svojej partnerskej organizácii Caritas Japonsko. Podľa jej správ prírodná katastrofa spôsobila značné obete na životoch, približne 275 700 ľudí sa ocitlo bez strechy nad hlavou a stotisíce ľudí bolo evakuovaných. Materiálne škody sú zatiaľ nevyčísliteľné. Caritas v Japonsku poskytuje prístrešie ľuďom, ktorí sa ocitli bez domova a v prefektúre Saitama začala s registráciou dobrovoľníkov. Japonská armáda zohráva vedúcu úlohu v poskytovaní pomoci, záchranári sa naďalej snažia hľadať telá, ktoré sú ukryté pod ruinami. Ľudia sa snažia vyrovnať s traumatickým zážitkom, ktorému boli vystavení, rovnako musia čeliť nedostatku potravín a vody. Obavy, že tsunami svojou silou zasiahne aj iné oblasti za tichomorským oceánom, sa ukázali ako neopodstatnené.

Caritas Japonsko bude svoje úsilie smerovať do následnej dlhodobej pomoci (psychologická pomoc, psychosociálna pomoc, rekonštrukcia obydlí a pod.) a to najmä v okolí Sendai, ktoré bolo katastrofou veľmi silne zasiahnuté.

Slovenská katolícka charita na pomoc obetiam zemetrasenia a následnej vlny tsunami v Japonsku vyhlásila verejnú zbierku, ktorú je možné podporiťa tým prejaviť solidaritu dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500v ČSOB, variabilný symbol 176. Názov účtu je Slovenská katolícka charita. Charita doteraz vyzbierala vo verejnej zbierke 7 056,- €. Vyzbieranými finančnými prostriedkami chce SKCH podporiť humanitárne aktivity Caritas Japonsko.