Prezident prijal predstaviteľov slovenských humanitárnych organizácií | Slovenská katolícka charita


Prezident prijal predstaviteľov slovenských humanitárnych organizácií

pridal: charita | dátum: 18. mája 2016 | kategória: Aktuality

Foto: Kancelária Prezidenta SR

V utorok 17. mája 2016 prijal prezident SR Andrej Kiska v rámci prípravy na Svetový humanitárny summit v Istanbule zástupcov slovenských humanitárnych organizácii, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi v rôznych regiónoch sveta. Slovenskú katolícku charitu na stretnutí zastupoval Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. „Stretnutie s pánom prezidentom bolo veľmi podnetné a veľmi si vážim jeho záujem o tému humanitárnej pomoci. Hoci v médiách nenájdeme mnoho informácii o projektoch slovenských organizácii, pôsobíme v mnohých krajinách a obyvatelia nás tam vnímajú veľmi pozitívne. Pánovi prezidentovi sme preto mohli potvrdiť, že Slovensko sa aktívne zapája do pomoci ľuďom v núdzi a verím, že toto je prvé z mnohých ďalších stretnutí”, ponúkol svoje hodnotenie zo stretnutia Hugo Gloss.

Okrem témy pôsobenia a aktivít slovenských organizácii v zahraničí, bolo stretnutie zamerané aj na analýzu silných stránok humanitárnej pomoci, ktorá pochádza zo Slovenska a zároveň diskutujúci identifikovali aj oblasti, v ktorých je potrebné ich činnosť zefektívniť. „Na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým donorom, ktorí svojimi darmi podporujú aktivity Slovenskej katolíckej charity. Keďže sme členom Caritas Internationalis, ktorá združuje približne 160 charít z celého sveta, vieme aj vďaka štedrosti slovenských darcov pomáhať po celom sveta, a to veľmi adresne a efektívne”, dodáva Hugo Gloss.

Celosvetový humanitárny summit, ktorý sa uskutoční v dňoch od 23. do 24. mája 2016 v Istanbule má za úlohu nájsť nové riešenia humanitárnych kríz, ktorých sme svedkami nielen na Blízkom východe, ale aj v mnohých iných krajinách sveta, ktoré sú zasiahnuté rôznymi klimatickými katastrofami alebo ozbrojenými konfliktami.