Príbehy nádeje z vianočnej kampane katolíckej charity majú svoj šťastný koniec | Slovenská katolícka charita


Príbehy nádeje z vianočnej kampane katolíckej charity majú svoj šťastný koniec

pridal: charita | dátum: 21. januára 2021 | kategória: Zbierka

Tieto Vianoce nehoreli sviečky len na adventných vencoch. Plamienok ako symbol nádeje sme zapaľovali pre tisícky núdznych prostredníctvom vianočnej kampane Slovenskej katolíckej charity Nenechajme nádej vyhasnúť. Aj vďaka vám môže Charita pokračovať v práci a pomoci 24-tisícom ľudí ročne.

Jarka, ktorej pred príchodom do charity nedávali nádej na život, Zuzana, ktorá v úteku od agresívneho partnera spolu s 5 deťmi našla útočište v zariadení Charity, Miroslav, ktorý žil 13 rokov na ulici, kým sme ho nenašli. Pomohli sme mu opäť na nohy a dnes má svoj vlastný domov. Vianočná kampaň žiadala o pomoc pre tisícky núdznych, ako aj zariadenia, v ktorých získavajú nádej na lepší život. Ich príbehy sú živým svedectvom, že pomoc Charity má obrovský zmysel a že i malý príspevok v cene zápalky môže mať nakoniec význam zachráneného ľudského života.

Vďaka darom môže Charita pomáhať naďalej

Slovenská katolícka charita je na Slovensku najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v neziskovom sektore. Spravuje približne 300 služieb a zariadení, v ktorých poskytuje pomoc každoročne 24-tisícom núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska. Pretrvávajúca pandémia však ohrozila aj služby Charity. Na konci roka tak povstávalo riziko, že rok 2020 sa do pamäti zapíše nielen ako rok strachu o našich najzraniteľnejších, ale i rok ukončenia niekoľkých zo zariadení a straty náhradného domova pre desiatky núdznych.

Za možnosť pokračovať v pomoci dnes ďakujeme 575 darcom, ktorí volanie Charity vypočuli a spolu darovali 28 000 eur. Sumu veľkoryso doplnila spoločnosť ZSE darom vo výške 40 000 eur, pôvodne určených na vianočnú večeru pre svojich zamestnancov. ZSE aj ostatným, ktorí nemohli prispieť finančne, no podporili nás zdieľaním vianočnej výzvy, patria slová vďaky generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity Ericha Hulmana: „Už dávno nebola potreba nádeje taká veľká ako v dnešných časoch pandémie. Chcem preto vysloviť úprimné ´Pán Boh odmeň´ všetkým priateľom Charity, ktorí svojou podporou kampane znovu zažali svetlo nádeje v mnohých srdciach.“

Dary z kampane Nenechajme nádej vyhasnúť budú rovným dielom prerozdelené medzi Slovenskú katolícku charitu a 10 diecéznych a arcidiecéznych charít. Následne budú použité na charitnú činnosť, pomoc ľuďom v núdzi a zabezpečia pokračovanie prevádzky charitných zariadení po celom Slovensku, čím sa pripoja k záchrane a skvalitneniu mnohých životov, ktoré poznačila chudoba, choroba, osamelosť alebo predsudky.

Staráme sa, aby sa trpiacim a chorým žilo lepšie a dôstojnejšie a vďaka darom z vianočnej kampane tak môžeme robiť aj naďalej.
Ďakujeme!