Prihlás svoj projekt a konaj dobro s charitou | Slovenská katolícka charita


Prihlás svoj projekt a konaj dobro s charitou

pridal: charita | dátum: 23. októbra 2023 | kategória: Slovensko

Nevieš či sa môžeš uchádzať o finančnú podporu v našej grantovej výzve CreoCaritas? Zaujíma ťa, akú charitatívnu pomoc podporujeme? Prepájanie komunít na sídlisku, sociálny taxík, športová knižnica, či vzdelávanie a supervízia sociálnych pracovníkov – prinášame ti niekoľko príkladov podporených projektov z minulého ročníka. Povzbudzujeme ťa konať dobro vo farnosti. Držme sa spolu hesla nášho Sv. Otca Františka: Nikdy neodvracajme tvár od chudobných.

„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného“ (Tob 4, 7) – tieto slová zo starozákonnej Knihy Tobiáš sú titulom posolstva pápeža Františka k 7. svetovému dňu chudobných, ktorý bude Cirkev tento rok sláviť v nedeľu 19. novembra. V slovenskom preklade ho prináša na internetovej stránke www.kbs.sk: Konferencia biskupov Slovenska. „Svetový deň chudobných, plodné znamenie Otcovho milosrdenstva, slávime už po siedmy raz, aby podporoval naše spoločenstvá na ceste. Je to udalosť, ktorá sa pomaly zakoreňuje v pastoračnej činnosti Cirkvi, aby čoraz hlbšie odhaľovala ústredný obsah evanjelia. Každý deň sa usilujeme prijímať chudobných, a predsa to nestačí. Rieka chudoby preteká našimi mestami a stále sa zväčšuje, až sa priam rozlieva; zdá sa, že nás táto rieka zaplavuje, takže je čoraz hlasnejšie volanie našich bratov a sestier, ktorí prosia o pomoc, podporu a solidaritu. Preto sa v nedeľu pred sviatkom Ježiša Krista, Kráľa vesmíru, zhromažďujeme okolo jeho stola, aby sme od neho opäť prijali dar a záväzok žiť chudobu a slúžiť chudobným,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

CreoCaritas 2023

Už po tretíkrát Bratislavská arcidiecézna charita vyhlásila grantovú výzvu na pomoc núdznym v farnostiach Bratislavskej arcidiecézy s názvom CreoCaritas. Projekt pomoci môže podať skupina dobrovoľníkov či organizácie – podmienky a prihláška. V tomto ročníku BACH prerozdelí 25 000 eur, žiadosť môžeš podať do 12. 11. 2023 cez bach.egrant.sk. Ak máš otázky, neváhaj nás kontaktovať cez mail projekt@charitaba.sk.


Ako môže vyzerať charitatívna pomoc?

Neseparuj sa na sídlisku

Komunitné centrum Kramáre

Cieľom bolo v prvom rade šíriť dobro a vzťahy medzi ľuďmi, odstránením anonymity: spájať na sídlisku seniorov, neúplné rodiny, rozvedených a zranených veriacich i neveriacich, ako aj mladých, hľadajúcich spoločenstvo, ktorý prinesie trvalú hodnotu sídlisku.

V spolupráci s farnosťou Bratislava – Kramáre sme obzvlášť po každej nedeľnej sv. omši spojená s príhovorom pre deti (o 10.30 hod.) pozývali veriacich na pravidelné stretnutie do pastoračnej miestnosti sv. Gerarda vo farnosti na Kramároch. Projekt sme predstavili ľuďom a to propagáciou, ktorá sa realizovala najmä pri oznamoch v kostole (10.30 hod.), kde zaznelo pozvanie na kávu, čaj a malé občerstvenie, ako aj pri vytváraní a propagovaní vlastných plagátov určených na konkrétne aktivity farnosti: napr. nedeľné adventné trhy, či fašiangová zabíjačka – malo za cieľ: Neseparovať sa na sídlisku…

Zo začiatku toto pozvanie prijala základná bunka farnosti (rodiny a mladí, ktorí sa pravidelne zdržiavajú pri farnosti), postupne sa rozrastala o nových zvedavcov. Do projektu boli zaangažovaní aj dobrovoľníci (mladé rodiny, slobodní, mládež aj deti), dokonca sa tohto projektu zúčastnili aj študenti, od ktorých ich škola vyžadovala 10 hodín angažovanosti vo vlastnej farnosti. Vďaka týmto aktivitám sa komunita neustále rozširuje. Postupne si ľudia zvykli priniesť aj občerstvenie bez toho, aby boli vyzvaní komunitou (slané, sladké, káva, mlieko, cukor, a iné). Tento projekt sa spojil aj s aktivitami farnosti ako sú: výroba vlastných adventných vencov, pečenie vianočných oblátok, adventné trhy vo farnosti, Jasličková pobožnosť, Farská fašiangová zabíjačka.

Zo schváleného grantu boli zakúpené: kávovar a materiál na jeho prevádzku, chladnička, stolný futbal, inventár, stroj na popcorn sedacie vaky…

Projekt bude pokračovať, keďže po jeho ukončení 31.1.2023 je stále živý. Šírenie dobra v tomto projekte nie je žiadne „klišé“ spája a odstraňuje anonymitu a vytvára vzťahy. Myslíme si, že primárny cieľ bol splnený, začo ďakujeme obzvlášť projektu: „CreoCaritas“ (zdroj správa projektu).


Športová knižnica – šírime dobro športom

Longital sport klub

Cieľom projektu bolo priniesť našej sídliskovej komunite možnosť zoznámiť sa s rôznymi druhmi športov, požičať si pomôcky ktoré by ináč boli pre rodiny finančne náročné. Stráviť ako rodina alebo priatelia čas športom. Šíriť dobro športom. (zdroj správa projektu).

Z vlastných zdrojom klub zakúpili lodný kontajner, ktorý bol pristavený k atletickému oválu na ZŠ Majerníkova po dohode s mestskou časťou. Týmto získali zázemie a prístup k veľkému počtu ihrísk.
Z poskytnutých financií CreoCaritas zakúpil klub najmä športové pomôcky, napríklad, prenosné siete na bedmington, siete na nohejbal, prenosné basktetbalové koše pre deti, sety rakiet, lopty rôzneho druhu, prenosné bránky, freestyle kolobežky, skateboardy, kolieskové korčule, ochranné prvky- helma, chrániče, netradičné športové pomôcky – expandre, loptové senseball, detský lukostrelecký set x3
Trénigové pomôcky pre dospelých – medicimbaly, prekážky, monitor tepovej frekvencie My Sasy.

Projekt je dlhodobo udržateľný, zakúpené pomôcky a kontajner vytvárajú podmienky na niekoľkoročnú prevádzku športovej knižnice. V rámci réžie klubu sa tvoria podmienky na brigádnickú činnosť pre mamičky na materskej alebo prípadne iných dobrovoľníkov. Najzaujímavejší moment? Najviac sa požičiavajú lukostrelecké sety aj u dospelých aj detí. 
 (správa projektu)


Sociálny taxík

OZ Charita Senec

Cieľom projektu bolo zabezpečenie bezplatnej dopravy pre klientov do zdravotníckych zariadení podľa plánovaného rozdelenia termínov, pomôcť sociálne slabším a chorým, možnosť využitia príspevku na úhradu liekov.

OZ Charita Senec zabezpečuje raz mesačne odvoz zo Senca do Bratislavy 5 klientom, mesačne raz až 2-krát odvoz v Senci pre 6 klientov, príležitostne neplánovaný odvoz 4 klientov. „Raz mesačne zabezpečujeme aj rozvoz trvanlivých potravín a zeleniny pre 7 a viac početných rodín a pre 5 sociálne slabších rodín a 11 dôchodcov. S realizovanou činnosťou pomoci chorým, starým a ľuďom v núdzi pokračujeme podľa možnosti aj priebehu celého roka.“ (správa projektu)