Pripraveným šťastie praje | Slovenská katolícka charita


Pripraveným šťastie praje

pridal: Ján Košta | dátum: 15. apríla 2021 | kategória: Adopcia na diaľku®

Keď som uvidela najnovšie fotografie, ktoré  nám prednedávnom poslala naša haitská koordinátorka sestra Marie Evanette, prvé čo mi napadlo, bol citát francúzskeho vedca Luisa Pasteura, ktorý v slovenskom preklade znie: „Pripraveným šťastie praje.“

Určite si to uvedomujú aj sestričky a pedagógovia zo školy Sv. Františka Saleského v Rivière Froide na Haiti. Škola sa totiž stala útočiskom pre viac ako 600 detí, adoptovaných na diaľku našimi slovenskými darcami.

Tamojší pracovníci sú denno-denne konfrontovaní s veľkou chudobou a bezmocnosťou svojich malých zverencov a ich rodín. Vedia, že nemenej dôležité, ako poskytnúť týmto deťom pocit bezpečia a ponúknuť im bezplatne obed – často ich jediné jedlo počas dňa,  je naučiť tieto deti nielen prijímať dary a spoliehať sa na pomoc od iných, ale najmä ukázať im, ako sa postarať o seba a svoje rodiny.

Študentky sa učia strihať a šiť nové šaty

Napriek strachu rodičov posielať svoje deti do školy a problémom, ktorými krajina dlhodobo prechádza, či už sú to prírodné katastrofy, obrovská korupcia alebo enormný nárast infikovaných koronavírusom, brány školy nezatvorili a snažia sa fungovať aspoň v obmedzenom režime.

Vyučovanie v triedach poväčšine nahradila praktická výuka na školských pozemkoch. Deti sa učia, ako sa starať o pôdu, ako ju kultivovať a aké plodiny pestovať tak, aby boli odolné voči počasiu. Takisto sa dozvedajú, ako pri tom využívať nové technológie.

Deti pripravujú pole na novú produkciu

Väčšina detí pochádza z roľníckych rodín alebo z rodín malých farmárov a ich rodičia sú často negramotní. Pestujú plodiny ako cukrová trstina, ryža či kukurica tradičným spôsobom, bez prispôsobenia sa novým klimatickým podmienkam. Polia ich tak nedokážu uživiť, pretože sú vysilené a unavené ako oni sami.

Praktická výuka je pre deti často zábavnejšia ako klasické teoretické vyučovanie. Prináša nádej na lepšiu budúcnosť aj pre tie deti, ktoré začali chodiť do školy vo vyššom veku a už nemajú možnosť uplatniť sa v profesiách ako lekár, advokát či učiteľ.

Superhrdinovia môžu mať rôznu podobu

Haitské deti sú rovnaké ako tie naše. Aj ony sa rady smejú, zabávajú, spievajú a tancujú. A aj ony majú svojich superhrdinov. No v ich predstavách je „Wonder woman“ sestra Marie Evanette, ktorá svojou odvahou a modlitbou zväzuje ruky všetkým, ktorí by mohli nejakým spôsobom ublížiť jej zverencom.

Učiteľ ukazuje študentom, ako ušiť pánsky oblek

Ich Doktor Strange je učiteľ, ktorý zázračným spôsobom pomocou nožníc, ihly a nite vyčaruje z kusu čierneho súkna oblek. Ich Ironman je mechanik, ktorý vyrobí zo starých vrakov áut zavlažovací systém pre školský pozemok. Toto všetko vyčarúva deťom na tváričkách nezabudnuteľný úsmev.

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte,“

Ony do bodky napĺňajú to biblické: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte,“ keď v úvodných dotazníkoch čítame o ich snoch a túžbach: „Chcem byť zdravotnou sestrou a pomáhať ľuďom vo svojej dedine… Chcela by som byť krajčírkou a ušiť nové šaty pre svoju kamarátku… Chcem sa stať agronómom, aby moja rodina už nikdy nehladovala…“

Príspevky našich darcov putujú prostredníctvom Adopcie na diaľku® cez oceán k chudobným deťom na Haiti a vďaka možnosti vzdelávať sa a učiť sa nové veci budú ďalej šíriť dobro vo svojej komunite.

Autorka článku: Andrea Horová